De Tsunami Harddisk Detector is bedacht door Michael Stadler, die deze week een prototype demonstreerde op de Ars Electronica-tentoonstelling in Oostenrijk.

Harde schijven meten trillingen om de lees-schijfkop van de schijf op de juiste plaats te houden. De Tsunami Harddisk Detector vangt de vibratiegegevens op en deelt ze via een p2p-netwerk met computers op andere lokaties om trillingen van de aarde op te merken.

Verschillende computers in het p2p-netwerk treden op als supernodes, die de ontvangen data analyseren. Deze pc's zijn in staat om trillingen te negeren die veroorzaakt worden doordat iemand tegen de systeemkast schopt of deze door elkaar schudt, door te controleren hoeveel computers dezelfde trillingen tegelijkertijd registreren.

Als de supernodes een aardbeving detecteren die een tsunami kan veroorzaken, worden de andere pc's in het netwerk geïnformeerd. Die pc's geven dan een waarschuwing aan de gebruikers.

De software kan waarschuwen voor schokgolven van aardbevingen doordat deze zich met zo'n 5000 kilometer per uur bewegen, terwijl tsunamigolven zich langzamer voortbewegen, met zo'n 500 tot 1000 kilometer per uur. Hierdoor kan de ontwikkeling van een aardbeving tot tsunami tijdig ontdekt worden, zo legt bedenker Stadler uit op zijn website.

Overigens waarschuwt Stadler dat zijn programma nog in een 'experimentele fase' is en nog niet volledig betrouwbaar is.