Een reeks aan nieuwe functies en opgeloste problemen in ExamenTester 2.10 moet dit jaar soepele digitale examens garanderen. Nadat de afnames vorig jaar geplaagd werden door gevoelige software, foute koppelingen met het internet en problemen met Flash-applicaties, is de software op de schop gegaan.

Terug naar papier

Desondanks wordt een deel van de examens dit jaar ouderwets op papier afgenomen. De digitale examens (vmbo-GL/TL, havo en vwo) met een vast afnametijdstip zijn namelijk bevroren. Het College van Examens (CvE) heeft in overleg met toetsorgaan Cito na vorig jaar besloten dit risico in examenjaar 2013 niet meer te nemen. Het gelijktijdig afnemen veroorzaakte vorige jaar grootschalige verbindingsproblemen en de klachten stroomden binnen.

Uit evaluatie blijkt dat de software verkeerd stond afgesteld. “De problemen van toen hadden te maken met de stabiliteit van het systeem. Daarbij stond ExamenTester te gevoelig afgesteld, waardoor bij het kort wegvallen van de verbinding de applicatie direct werd afgebroken. De software is nu aangepast", legt manager computerexamens Nynke de Boer van het CvE uit.

Nieuwe versie draait stabiel

Afgelopen september is de nieuwe software getest. Dat gebeurde op een selectie van scholen waar vorig jaar problemen waren. Volgens het College van Examens reageert ExamenTester 2.10 tot dusver goed. De Boer: “Het programma gedraagt zich stabiel. Na de eerste verbeteringen in de zomer en twee serieuze tests bij MBO-examens taal en rekenen is dat gebleken."

Met de nieuwe versie kunnen er dit jaar flexibele examens in het vmbo (BB en KB) worden afgenomen. Dat betekent dat de scholen in een vooraf bepaalde periode zelf kunnen kiezen wanneer hun leerlingen het digitale examen afleggen. De school ontvangt hiervoor meerdere varianten van het examen.

Hulp bij installatie

Ook worden scholen geholpen bij de installatie van ExamenTester 2.10. Dat gebeurt door de NGN, een vereniging van IT-professionals waar veel systeembeheerders van scholen zijn aangesloten. De NGN lag vorig jaar nog in de clinch met het ministerie van Onderwijs, dat volgens de vereniging de schuld van de problemen te veel in schoenen van de scholen schoof.

Dat stuitte veel systeembeheerders tegen de borst. Zij waren veelal maanden met de voorbereiding bezig en kregen na geconstateerde problemen vaak geen antwoord op hun vragen bij Cito.

De lucht lijkt geklaard. “Dit jaar is er sprake van een verbeterde samenwerking met Cito. Er zijn twee bijeenkomsten geweest en veel e-mailcontact. Na overleg is afgesproken dat er gebruik kan worden gemaakt van een MSI-installer voor ExamenTester, ontworpen door NGN-lid Roel van Bueren", meldt NGN-directeur Jeroen Geerts.

Uitgefaseerd

Ondanks de doorgevoerde softwareupdate wordt ExamenTester de komende 3 jaar uitgefaseerd. Een combinatie van de recente geschiedenis met de beperkingen van de software, dat alleen op Windows draait en bijvoorbeeld geen ondersteuning voor webapplicatie-standaarden HTML 5 en Javascript levert, heeft tot dat besluit geleid.