De vragen variëren van vragen over wanneer de kandidaten voor het eerst enthousiast werden over computers tot vragen over of men ooit les heeft gegeven of een eigen non-profit-project is gestart, aldus The New York Times

De antwoorden van de sollicitanten worden vervolgens ingevoerd in een reeks van formules, opgesteld door wiskundigen van Google. Uit de antwoorden komt een getal rollen dat tussen de 1 en de 100 ligt. Dit getal moet voorspellen hoe geschikt iemand is om bij Google te werken.

In de huidige sollicitatieprocedure bij Google kost het doorgaans meer dan twee maanden voordat een kandidaat al dan niet wordt aangenomen. Geschikte kandidaten hebben doorgaans meer dan zes gesprekken voor ze aangenomen worden. Om deze redenen wil Google zijn sollicitatieprocedure automatiseren.

Op dit moment wordt de vragenlijst voorgelegd aan 15 procent van de sollicitanten. Het is de bedoeling dat per volgende maand alle sollicitanten de vragenlijst in gaan vullen.

Interne vragenlijst

"Hoe groter we worden, hoe moeilijker het is om de meest geschikte mensen te vinden", zo zegt Laszlo Bock van Google. "Met de traditionele sollicitatieprocedures zijn we bang om de getalenteerde mensen over het hoofd te zien."

De laatste paar jaar is de groei van Google enorm gegroeid en is het aantal werknemers elk jaar verdubbeld. Inmiddels werken er 10.000 mensen bij het bedrijf. Ondanks dit aantal, ziet Bock niet in waarom dit aantal volgend jaar niet weer kan verdubbelen. Dit zou betekenen dat het bedrijf 200 nieuwe mensen per week aanneemt.

Hond

Afgelopen zomer heeft Google onder zijn eigen werknemers een grootschalig onderzoek gehouden. Van werknemers werd gevraagd om een vragenlijst van 300 vragen in te vullen. De vragen op deze lijst waren bijvoorbeeld 'is je bureau netjes of slordig', 'ben je extrovert of introvert' en 'heb je huisdieren'.

"We wilden een zo breed mogelijk beeld hebben. Wellicht hebben mensen die een hond hebben wel een karaktereigenschap die heel nuttig blijkt te zijn", aldus Bock.

De data is uiteindelijk geanalyseerd door een wetenschapper. Uit de data bleek onder andere dat een hoge academische opleiding, of in het verleden behaalde hoge cijfers niet per definitie garant staan voor succes binnen het bedrijf. Ook bleek dat het bezitten van huisdieren geen enkele invloed had.

Het aannemen van mensen aan de hand van een vragenlijst, die informatie geeft over iemands achtergrond, is volgens wetenschappelijk onderzoek een succesvolle manier. Toch waarschuwt Michael Mumford van de Universiteit van Oklahoma dat men niet zomaar moet vertrouwen op vreemde correlaties en verbanden.

"Je moet weten, of anders in elk geval een hypothese hebben, waarom het hebben van een hond maakt dat iemand een goede programmeur is", aldus Mumford.

Toch is het voor Google op dit moment nog niet te zeggen of het systeem werkt. En zelfs binnen het bedrijf is er enig verzet tegen het idee dat een computer beter in staat is om een geschikte kandidaat te kiezen dan een mens.