2002 was al een slecht jaar voor de ict-dienstverleners, maar volgens Ordina is het sinds de jaarwisseling alleen nog maar slechter geworden. Opdrachtgevers van het bedrijf hebben de jaarovergang aangegrepen om projecten stil te leggen en een aantal geplande activiteiten niet op te starten. Een nieuw jaar is vaker aanleiding om projecten te stoppen, maar in voorgaande jaren nam de vraag naar ict-dienstverlening in de loop van het eerste kwartaal weer toe, zo stelt Ordina. Dit jaar is er echter 'nauwelijks' sprake van verbetering. Ordina wijt de malaise aan 'de algemene economische situatie', 'de internationale situatie' en de 'duidelijke verslechtering van de marktsituatie van de overheid'. "Teruglopende overheidsinkomsten in combinatie met een kabinetsformatie leiden tot merkbare luwte in deze voor Ordina belangrijke markt", stelt Ordina. Omdat Ordina voorlopig geen verbetering verwacht, ontslaat de ict-dienstverlener 225 van 3750 werknemers. Het gros van de ontslagen vindt plaats bij de afdelingen Public en Trade, Transport & Industry. Ordina trekt 7,5 miljoen euro uit voor de reorganisatie. De omzet en het bedrijfsresultaat over 2002 zijn in overeenstemming met de eerder door Ordina uitgesproken verwachting. De omzet bedroeg circa 397 miljoen euro, het ebita-bedrijfsresultaat 29,7 miljoen. De definitieve resultaten worden op 4 maart bekendgemaakt.