Namco vond dat Sony BMG het auteursrecht schond door de cd U gotta feel me uit te brengen waarop het gewraakte nummer Game Over staat, aldus Reuters. De inhoud van de schikking is niet bekend gemaakt, maar experts denken dat Namco financieel gecompenseerd is.

Eerder werden er al geluiden van Pac-Man gebruikt in het nummer Game Over van de jongensband N'Sync in 2001. Namco heeft destijds geen actie ondernomen tegen de band.