De goederen vormen volgens de dienst een gevaar voor het milieu omdat de kabels van de apparaten een te hoge concentratie cadmium bevatten. Sony gaat deze nu vervangen door cadmiumvrije kabels en hoopt de spelcomputers en bijbehorende accessoires half december weer te kunnen leveren.

In de Europese Unie mogen producten slechts een minimum aan cadmium bevatten, om te voorkomen dat het metaal in het milieu verdwijnt als een product is weggegooid. Overigens leveren de Sony Playstations geen direct gevaar voor de gezondheid op.