Tijdens de presentatie bood Sony officieel zijn excuses aan en gaf het meer details omtrent de terugroepacties die het bedrijf recentelijk in het leven heeft geroepen. Pc-fabrikanten roepen momenteel massaal batterijen van Sony terug omdat deze oververhit kunnen raken en zelfs kunnen ontvlammen.