Vandaag gaat de Engelstalige Wikipedia op zwart in protest tegen de Stop Online Piracy Act (SOPA). Dit wetsvoorstel werd in oktober ingediend door het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Lamar Smith. Het volgde een ander wetsvoorstel op dat in de Senaat is ingediend, genaamd de Protect IP Act (PIPA). Maar SOPA gaat op veel punten veel dieper, breder en verder in zijn beperkende maatregelen en de reikwijdte van die maatregelen.

De oorspronkelijke naam van het wetsvoorstel heette de Enforcing and Protecting American Rights Against Sites Intent on Theft and Exploitation Act. Dat werd afgekort tot E-PARASITE Act. Maar omdat over die afkorting direct al veel grappen werden gemaakt, werd snel besloten tot een andere, meer duidelijke naam. Dat werd SOPA.

Aanpak illegale content makkelijker

Het wetsvoorstel wil het makkelijker maken voor de houders van auteursrechten en merkenrechten om schending van die rechten aan te pakken. Die rechtenhouders moeten nu een beroep doen op de Digital Millenium Copyright Act (DMCA), die rechtenhouders de mogelijkheid geeft een zo geheten 'takedown notice' te sturen aan bedrijven die het mogelijk maken dat copyright wordt geschonden, zoals bijvoorbeeld YouTube. De gewraakte content wordt verwijderd, tenzij degene die de content heeft geplaatst bezwaar maakt. De rechtenhouder kan dan naar de rechter stappen. Maar daar heeft ook de tegenpartij de mogelijkheid om gehoord te worden, en de rechter weegt de argumenten van beide partijen.

Met SOPA wordt dat anders. Als de wet wordt aangenomen kunnen gedupeerden direct naar de produreur-generaal stappen die met een rechtbankbevel internetserviceproviders kan dwingen de bewuste site te blokkeren. De tegenpartij is dan nog niet eens op de hoogte.

Maar niet alleen de isp's kunnen worden aangeschreven. Allerlei internetbedrijven kunnen worden benaderd die maar enigszins en zijdelings betrokken zijn met de mogelijkheid dat een niet-Amerikaanse site een mogelijke inbreuk maakt op het copyright. We hebben het dus niet alleen over internetserviceproviders, maar ook over Google met zijn zoekmachine, betaaldiensten als PayPal of Visa en advertentieservices.

Binnen 5 dagen actie

De partijen die worden benaderd moeten vervolgens binnen vijf dagen actie ondernemen. Google moet bijvoorbeeld elke mogelijke verwijzing naar de site met de gewraakte content uit zijn zoekmachine filteren, PayPal en Visa moeten zorgen dat betalingen via hun diensten onmogelijk worden.

Verder kunnen Internetserviceproviders en betaaldiensten tot nu toe nog worden aangesproken op schade die hun klanten lijden als zij naar oordeel van de rechter ten onrechte worden afgesneden van hun diensten of het internet. Maar dat wordt afdekt door SOPA. Daarin wordt immuniteit gegarandeerd tegen schadeclaims van benadeelde sitehouders en contentaanbieders, ook als de maatregelen die voortvloeien uit SOPA ten onrechte zijn toegepast.

Sterker nog, SOPA maakt het voor isp's en betaaldiensten mogelijk om zelf actief sites te blokkeren als zij geloven dat de bewuste site betrokken is bij het schenden van copyright van Amerikanen of Amerikaanse bedrijven. Daar is dan geen waarschuwing van de rechtenhouder meer voor nodig. De bewuste sitehouder of aanbieder van de bedoelde content kan de betrokken isp en betaaldienst niet voor de rechter dagen vanwege de maatregelen.

Isp's gaan pro-actief blokken

Afhankelijk van in hoeverre isp's verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schade die copyrighthouders claimen te lijden, is het niet ondenkbaar dat isp's overgaan tot het monitoren van het internetverkeer op verdachte activiteiten, en vervolgens op het pro-actief blokkeren van verdachte sites. Dat zegt tenminste Markham Erickson, de leider van de NetCoalition. Die belangengroep verzet zich tegen SOPA en PIPA. De grootste internetbedrijven hebben zich erbij aangesloten. Erickson verwacht dan ook meer gebruik van deep packet inspection, dpi. Daarmee kan verkeer naar bepaalde url's worden tegengehouden.

Lange tijd is gesproken over een blokkade op het niveau van de domain name servers, maar een belangrijk deel van het Huis van Afgevaardigden heeft daar problemen mee. Om een snelle, en soepele, behandeling van het wetsvoorstel te bevorderen, heeft indiener Lamar Smith nu dus gezegd dat dit onderdeel nog even geparkeerd kan worden, om “nader onderzoek te doen naar de implicaties". Maar dat betekent nog niet dat het helemaal van de baan is.

Duizenden webpagina's in 1 keer geblokt

In tegenstelling tot de maatregelen onder de DMCA-wet kunnen met SOPA complete websites 'uit de lucht' worden gehaald, en daarom is de wet onderwerp van felle kritiek. Het kan in sommige gevallen namelijk betekenen dat er duizenden pagina's, waar verder niets mee aan de hand is, onbereikbaar worden. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn bij sites die aan duizenden bloggers een pagina aanbieden, of social media sites. Met DMCA was het mogelijk te zorgen dat alleen de illegale content werd geblokkeerd.

Daardoor moeten grote websites uiterst zorgvuldig met hun links omgaan. Links mogen niet verwijzen naar illegale content. Daarmee worstelt Google met zijn zoekmachine, maar ook Wikipedia. Dat zou uit voorzorg de ontelbare links in zijn pagina's opnieuw moeten onderzoeken of ze niet naar illegale content verwijzen. Ook moeten de moderators elke aanpassing in pagina's onderzoeken of er niet via nieuwe links naar copyright beschermde content wordt verwezen.

Aanpak van DNS-tools

In het wetsvoorstel willen de Amerikanen ook nog een ander klusje fiksen. Ze willen het omzeilen van blokkades door internetgebruikers aanpakken. Er zijn namelijk tools in de markt die bij een blokkade van een site dynamisch op zoek gaan naar een omweg naar dezelfde site op een andere locatie. De Amerikaanse regering heeft eerder al gevraagd aan onder meer Mozilla om toegang tot deze tools te verwijderen, maar Mozilla weigerde dat. SOPA wil die tools definitief uitbannen.

SOPA geeft ook hogere straffen dan nu het geval is op de diefstal van handelsgeheimen ten gunste van een buitenlandse mogendheid en diverse andere overtredingen aangaande het intellectuele eigendom. Ook moet er bij de Amerikaanse ambassades in de wereld “in elke geografische regio" een vertegenwoordiger met kennis van intellectueel eigendom worden neergezet.

Nog meer wijzigingen verwacht

Het wetsvoorstel is overigens al een aantal keer geamendeerd en ook in de komende weken worden wijzigingen in de tekst verwacht. Het Witte Huis heeft dit weekeinde nog zijn bezwaren kenbaar gemaakt en ook lijkt een deel van het Huis van Afgevaardigden gevoelig voor het commentaar van internetexperts. Grote internetbedrijven als Facebook en Google zien meer in de aanpak van piratensites via internationale wetgeving.