De SP opende zondag een eenvoudig meldpunt op de website. "Kent u zelf, bijvoorbeeld als ambtenaar of als ondernemer, concrete voorbeelden van verspilling van belastinggeld aan ict-projecten? Laat het ons weten!", aldus de oproep op de site.

'Miljarden'

De SP wil met het meldpunt meer concrete informatie vergaren over misgelopen projecten of onnodige plannen in aanloop naar een Parlementair onderzoek over de kwestie van ict-verspilling bij de overheid.

De politieke partij spreekt van vijf miljard euro die jaarlijks bij de rijksoverheid in een ict-gat verdwijnt. Een in november verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer kwam echter niet verder dan een breukdeel van dat bedrag. Maar het rapport was wel kritisch over automatiseringsprojecten van de overheid, die vaak stranden door te hoge verwachtingen, logistieke problemen of politiek-bureaucratisch gekissebis.

Boerenverstand

Ict-projecten zijn vaak oplossingen op zoek naar een probleem, zo blijkt. Een mooi, rijksbreed standaardprogramma klínkt efficiënt, maar de complexe werkelijkheid is weerbarstig.

"Maar vaak kun je al met je boerenverstand nagaan dat ict geen oplossing voor een probleem kan zijn", aldus Gerkens tegenover Webwereld. Als voorbeelden noemt zij het geflopte salarisadministratieprogramma P-Direct en recentelijk de WABO, een programma dat 25 vergunningstelsels moet integreren, dat volgens de SP voorlopig de koelkast in moet.

Daarnaast kwamen het afgelopen jaar kwamen ook verschillende ict-problemen bij de Belastingdienst en VROM aan het licht.

Of het Parlementaire onderzoek er daadwerkelijk komt wordt 'ergens in de komende weken' door de Kamer besloten. Gerkens verwacht weinig weerstand: "CDA, PVV, GroenLinks en wij willen het. Dan heb je een Kamermeerderheid, zo simpel is het."

250 Reacties

Sinds zondag het meldformulier online staat, heeft Gerkens al meer dan 250 reacties ontvangen, zo bevestigt de politica desgevraagd. "Het is heel wisselend, maar er zitten zeker interessante kwesties bij. Ik ga dat nu allemaal verder inventariseren. Binnenkort zullen we hierover met een overzichtsrapportje komen."