SP-kamerlid Harry van Bommel stelt Kamervragen (zie onderaan) om helderheid te krijgen voer de wantoestanden bij rampeninformatiesite Crisis.nl. Die site is door eigen fouten hard onderuit gegaan toen de chemiebrand bij Moerdijk woedde en bezorgde burgers informatie zochten. Van Bommel wil weten wat er voor stresstests zijn gedaan, wat daarvan de uitkomsten waren en wat daarmee is gedaan.

Duur, en duister

Ook vraagt hij naar de hoge kosten van de website: de ontwikkeling ervan en de eerste drie jaar hosting hebben een half miljoen euro gekost. “Hoe is dit relatief hoge bedrag te verklaren?" Verder vraagt het Kamerlid aan minister-president Mark Rutte en aan ministers Piet Hein Donner en Ivo Opstelten van Binnenlandse Zaken (BZK) en Veiligheid en Justitie (VenJ) hoe het kan dat er geen zicht is op de kosten die de afgelopen paar jaar zijn gemaakt.. Het is onbekend welke kosten er sinds 2008 zijn gemaakt.

Het in 2005 gesloten hostingcontract had een looptijd van 3 jaar. Dat mocht maximaal twee keer verlengd worden, met telkens één jaar. Het toenmalige hostingbedrijf draait de site nu nog altijd, maar in de overheidspaperassen over Crisis.nl is geen nieuw of verlengd contract terug te vinden. Dat blijkt uit een wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) van de NOS.

Nieuwe website

Uit interne stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar Crisis.nl onder valt, werd dinsdag bekend dat er met spoed aan een nieuwe website wordt gewerkt. “Op grond waarvan is besloten dat er nu toch een nieuwe website moet worden gemaakt?", vraagt Van Bommel, die ook wil weten wat dat gaat kosten.

Volgens het ministerie zijn er officieel geen extra kosten mee gemoeid, omdat de nieuwe site al gepland stond voor 2013. De budgetten daarvoor zijn nu “naar voren gehaald", verklaarde een woordvoerder gisteren tegen dagblad BN/De Stem. Voor dat project is ook een externe crisismanager aangesteld.

Fouten in het verleden

“Hoe gaat u voorkomen dat deze nieuwe site met dezelfde problemen wordt geconfronteerd als crisis.nl?", sluit Van Bommel af. Hij verwijst in zijn vragen ook naar eerder gestelde Kamervragen over de falende noodinformatiesite. Ex SP-collega Arda Gerkens heeft in januari 2007 al gevraagd naar de rampbestendigheid van Crisis.nl. Dit nadat de overheidssite eerder die maand niet goed bestand bleek tegen een stormloop van bezoekers, veroorzaakt door een zware storm.

De toen verantwoordelijke minister Remkes van Binnenlandse Zaken antwoordde destijds (PDF) dat de site 'niet zo goed heeft gefunctioneerd als vooraf was afgesproken' maar dat het op zich wel goed genoeg was, terwijl die wel onderuit ging.

De oorzaak was volgens de minister geen capaciteitsprobleem, maar “lag in de infrastructuur van de site en kon pas aan het licht komen bij een zware belasting van de site terwijl er tegelijkertijd aan de inhoud werd gewerkt". Die situatie van veel bezoek tegelijk met informatie-updates omschrijft het eigenlijke doel van de crisissite.

'Verbeteracties'

Crisis.nl is ingericht om 129 miljoen bekeken pagina's per uur aan te kunnen, schreef Remkes. Het heeft op de avond van de storm tussen 17:00 en 22:00 uur in totaal 3,5 miljoen bekeken pagina's geserveerd. Daarbij zijn 30.000 bezoekers geweigerd, wat neerkomt op een foutpercentage van 2,5 procent. Volgens de minister was dat weliswaar wat hoog, maar het kon wel door de beugel, antwoordde hij.

Na die storing is er met de betrokken partijen geëvalueerd en zijn er 'verbeteracties' ondernomen. Die hebben volgens Remkes “de stabiliteit van het systeem positief beïnvloed". Het is toen niet bekend gemaakt wat die maatregelen precies zijn. SP-kamerlid Van Bommel wil dat nu boven tafel krijgen. De site blijkt namelijk nog altijd niet bestand tegen crisissituaties.

Vrg Crisis.nl