Op dit moment loopt een onderzoek dat op 13 juni vorig jaar door de Tweede Kamer is aangevraagd. De Algemene Rekenkamer bestudeert het hoe en waarom van het falen van veel overheidsprojecten en geeft het antwoord in twee delen. Het eerste gedeelte verscheen 28 november en voor een meer gedetailleerde studie moet het parlement tot juni van dit jaar wachten.

Meteen aan de slag

Voor SP-kamerlid Arda Gerkens is dat niet langer aanvaardbaar en zij vroeg in de commissievergadering om een parlementair onderzoek. Wanneer de Rekenkamer met de studie komt, kunnen die resultaten meteen worden meegenomen.

Bij een parlementair onderzoek worden deskundigen door kamerleden gehoord, maar die staan in tegenstelling tot een enquête niet onder ede. Gerkens wil nu beginnen met het plannen van de werkzaamheden. Ook wil ze duidelijkheid hebben over de werkelijke kosten, wat tot nu toe een onderwerp van veel discussie is geweest.

"Er gebeurt nu veel meer dan wij nu denken", zegt Gerkens tegenover Webwereld. Recentelijk opende de politica een meldpunt voor verkwisting binnen de overheid. Tussen de 320 reacties zitten volgens haar ook zeer grote zaken, maar details wil ze nog niet geven. "Daar kom ik later mee."

Geen verrassing

Vorig jaar diende het CDA-parlementslid Jos Hessels al een motie voor een onderzoek in, maar dat kreeg toen onvoldoende steun. De SP stemde tegen en kwam met een motie voor het onderzoek van de Rekenkamer. "Die hebben wij maar gesteund als second best oplossing", vertelt Hessels tegenover Webwereld. Toen het eerste deel van het onderzoek uitkwam, wilde de politicus zijn motie opnieuw indienen maar werd aangedrongen op het wachten op het hele onderzoek.

"Ik vind het nu vreemd dat ze het onderzoek dat ze zelf hebben aangevraagd niet afwachten." Hij wijst erop dat er nu driekwart jaar verloren is gegaan: "De vier tot vijf miljard verspilling schrijf ik dan ook op het conto van de SP."

Ook Gerkens kondigde vorige week op Webwereld aan hieraan te denken en denkt een kamermeerderheid te halen. Recente ontwikkelingen zijn nu aanleiding versneld aan de slag te gaan.

Zo ontstond er vorige week beroering over de aanbesteding van overheidsdesktops na een artikel op Webwereld. Ook kwam de Rekenkamer vorige week met een een kritisch rapport over een ICT-project bij de Belastingdienst rond zorg- en huurtoeslag. Met een uiteindelijke rekening van 78 miljoen euro viel het project tweemaal zo duur uit als begroot. Het systeem werd bovendien na twee jaar vervangen omdat het te instabiel bleek.

Strakker regie voeren

Inmiddels is het wel duidelijk dat er serieuze problemen zijn met de ICT-ambities bij de overheid. Op 28 november stelden de onderzoekers van de Rekenkamer al dat veel projecten te complex en te ambitieus zijn opgezet. Ook zijn de deadlines vaak dodelijk voor projecten. Tussen de aanbevelingen zit het advies om de ministers sterker regie te laten voeren, de mogelijkheid om te stoppen met projecten en meer realistische termijnen te hanteren.

Ook wijzen onderzoekers op bestaande wetgeving uit de Verenigde Staten, waar sinds 1996 de Clinger Cohen-wetgeving strenge eisen aan ICT-projecten stelt. Vergelijkbare regelgeving zou veel problemen kunnen voorkomen, iets waarvoor Hoogleraar Informatiesystemen Chris Verhoef in 2003 al pleitte in een interview met CIO Magazine. Met een parlementair onderzoek komt dat een stap dichterbij.