Het vorig jaar bij alle korpsen ingevoerde computersysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) is zo omslachtig, dat veel agenten aangiftes, bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen niet meer invoeren. De statistieken van de politie zijn dus niet betrouwbaar, erkent de politie zelf.

Vandaag Kamervragen

Van Raak gaat vandaag Kamervragen stellen over deze kwestie. Per mail laat hij aan Webwereld weten: "Op basis van de politiestatistieken wordt beleid gemaakt. Als die cijfers niet kloppen, klopt ook het beleid niet. Dan wordt de kloof tussen de papieren werkelijkheid van het ministerie en de echte werkelijkheid op straat nog groter. Ik wil weten wat de minister gaat doen om de computersystemen op orde te maken."

Uit eigen SP-onderzoek van medio 2009 bleek al dat 90 procent van de politieagenten zegt dat het computersysteem waarmee zij moeten werken niet gebruiksvriendelijk is en niet goed werkt. Van Raak: "Agenten kunnen zeer slecht uit de voeten met het computersysteem."

Zwartboek BVH

Politievakbond ACP reikte afgelopen vrijdag het 'Zwartboek BVH' uit aan het Dagelijks Bestuur van het korpsbeheerdersberaad (KBB). Daarin zijn de overwegend negatieve ervaringen van BVH-gebruikers samengevoegd. Door technische problemen ontstaat er achterstand bij het importeren van de data, erkent ook de ACP.

"Het vastleggen van wat er op straat speelt, staat aan de basis van korpsbrede en landelijke analyses. Op basis daarvan worden structurele keuzes gemaakt over de inzet van collega’s", vertelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Meldpunt voor reacties

Ook heeft ACP een ict-meldpunt ([email protected]) opgericht. Daar kunnen collega’s reacties kwijt. Doel is om bij te dragen aan beter systeem. De reacties die via het meldpunt binnenkomen worden, anoniem, doorgezonden aan de politie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de politie, kan niet direct reageren.