Het kamerlid heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan premier Balkenende over de gebrekkige beantwoording van e-mail. Onderzoek van Advies Overheid.nl toont aan dat 46 procent van de e-mails na twee maanden nog niet is beantwoord. Van Bommel wil nu weten wat de maximale wachttijd is en welke maatregelen worden genomen om deze tijd te verkorten. "Het is toch treurig dat de postkoets en de postduif anno 2003 sneller en betrouwbaarder zijn dan het mailsysteem van de overheid", aldus Van Bommel. "De overheid slaat zo natuurlijk een modderfiguur." Uit het onderzoek blijkt verder dat zes van de tien gemeenten helemaal geen antwoord geeft op elektronische vragen van burgers. Volgens de SP werkt dit bijna ontmoedigend. "Het lijkt er bijna op dat sommige gemeenten burgers bewust ontmoedigen. Alsof het hen maar van hun werk zou houden", aldus Van Bommel. De SP pleit nu voor richtlijnen om zo de elektronische communicatie tussen overheid en burger vlotter te laten verlopen.

Eerder onderzoek

WebWereld deed eind vorig jaar onderzoek naar het mailgebruik van de 150 kamerleden. Slechts 45 procent nam toen ├╝berhaupt de moeite om te reageren. Van de 67 kamerleden die reageerden, namen 48 mensen de moeite ook daadwerkelijk de vragen te beantwoorden. Saillant detail is dat de Socialistische Partij er bij deze test bekaaid afkwam. Van de negen kamerleden reageerden er maar drie.