Dit blijkt uit een onderzoek van Pew Internet onder 1380 Amerikaanse internetgebruikers. Driekwart van de ondervraagden zegt spam spuugzat te zijn. Vooral de expliciete en obscene afbeeldingen die worden meegestuurd, stuiten velen tegen de borst, zo schrijft de BBC.

Een kwart van de internetgebruikers zegt door de grote hoeveelheden spam minder gebruik te maken van e-mail. En iets meer dan de helft van de gebruikers heeft minder vertrouwen in e-mailberichten.

Het feit dat er weinig aan te doen is, veroorzaakt woede bij veel gebruikers. Slechts een minderheid gebruikt spamfilters om ongewilde elektronische post tegen te houden. Geschat wordt dat ongeveer de helft van alle verzonden e-mailtjes in de VS tot de categorie spam kan worden gerekend.

Ondanks alle afkeer van spam, blijkt het per e-mail bestoken van onbekenden met aanbiedingen commercieel gezien wel effectief te zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een op de drie internetters wel eens op een link in een spammailtje klikt. En 7 procent zou zelfs ook daadwerkelijk een bestelling hebben geplaatst.