Dat concludeert het bureau Stratix in een onderzoek dat op de site van het ministerie van Economische Zaken is gepubliceerd. De belangrijkste kostenpost is het verlies aan arbeidsproductiviteit. Stratix schat de jaarlijkse economische schade daarvan op 83,3 miljoen euro. De spamstroom jaagt ook providers op kosten. Jaarlijks zijn de Nederlandse internetaanbieders 20 miljoen euro kwijt aan antispamsoftware en extra personeelskosten. Internetters die een inbelverbinding hebben, zijn per jaar 10 miljoen euro extra kwijt doordat ze langer online moeten blijven om de spamberichten binnen te halen. Uit het rapport van Stratix blijkt dat het moeilijk is om de economische schade door spam goed te kwantificeren. Ergernis en een afnemend vertrouwen in internet zijn nu eenmaal moeilijk in cijfers uit te drukken. Ook over de andere kosten bestaat grote onduidelijkheid. Volgens Stratix wordt het productiviteitsverlies als gevolg van spam bijvoorbeeld meestal schromelijk overdreven. "Vaak wordt gesteld dat een werknemer tien minuten per dag kwijt is aan het verwijderen van spam", schrijven de consultants. Zou dat cijfer inderdaad kloppen, dan zou het verwijderen van spam de Nederlandse samenleving jaarlijks 4,5 miljard euro kosten (één procent van het bruto binnenlands product), zo rekent Stratix voor. Het bureau stelt dat de gemiddelde werknemer veel minder dan tien minuten kwijt is met spam. De meeste spam die Nederlanders ontvangen, is afkomstig uit het buitenland. Sinds de invoering van het spamverbod in mei 2004 is de hoeveelheid Nederlandstalige spam flink afgenomen, stelt Stratix vast. In het najaar van 2004 ontvingen alle Nederlanders samen 145 miljoen spamberichten per dag. Bijna tweederde daarvan kwam binnen in de privémail.