Dit blijkt uit onderzoek onder 21.000 mensen uitgevoerd door de Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD), een koepelorganisaties van consumentenbonden uit 36 landen. Meer dan 80 procent van de ondervraagden vindt dat er een verbod moet komen op het ongevraagd versturen van commerciële e-mail. Omdat de consumenten massaal willen dat spam wordt verboden, roept de Trans Atlantic Consumer Dialogue op om te komen tot uniforme wet- en regelgeving voor spam in Europa en de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse Consumentenbond staat hierachter. "Eensgezinde regelgeving tussen de VS en Europa zou betekenen dat de consument ook beschermd is tegen spam uit Amerika", aldus de bond. Deze week zei eurocommissaris Erkki Liikanen dat 'het niet helpt' dat Europa en Amerika verschillende spamwetten hanteren. Europa dringt er al geruime tijd bij de VS op aan om strenger op te treden tegen spam. Volgens cijfers van het bedrijf Brightmail zou bijna 80 procent van alle spam uit Noord-Amerika komen. In het TCAD-onderzoek zeggen vier van de vijf ondervraagden dagelijks e-mail te ontvangen. 10 Procent hiervan kan onder spam worden gerekend. Bij 40 procent van de geënquêteerden bestaat ongeveer de helft van de mail uit spam.