De OPTA heeft in een jaar tijd bijna 34.000 klachten ontvangen. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het jaar voor het spamverbod. Meer dan de helft van de klachten betrof spam aan zakelijke gebruikers.

De OPTA heeft in het afgelopen jaar 83 onderzoeken gestart naar aanleiding van de klachten. Dat leidde tot 56 waarschuwingen naar mogelijke overtreders van het verbod. Er zijn drie spamboetes opgelegd.

Procedures lopen nog

Vanwege nog lopende juridische procedures mag de OPTA niet bekend maken om welke bedrijven of personen het gaat. Ook de hoogte van de boetes mag nog niet openbaar worden.

Het maximale bedrag dat OPTA als boete mag opleggen is 450.000 euro per overtreding.

De meeste klachten zijn binnengekomen via spamklacht.nl, dat al langer in gebruik is. Sinds 2004 is er een spamverbod voor natuurlijke personen, 1 oktober vorig jaar is dat uitgebreid met een verbod op het verzenden van ongevraagde emailberichten van charitatieve, commerciële en/of ideële aard.