Rath stuurde tot juli dit jaar grote hoeveelheden elektronische post naar leden van de Tweede Kamer en de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Landbouw. In de berichten, die werden verstuurd vanaf websites die Rath onderhoudt, protesteerde hij tegen de Europese regelgeving rond de handel in vitaminepillen. Op die manier zijn inmiddels 604 miljoen e-mailtjes verstuurd. Volgens landsadvocaat mr. H.J.M. Boukema hebben de volksvertegenwoordigers veel hinder ondervonden van de spam. Volgens Europese regels uit 2000 mag spam worden verstuurd als er maar een mogelijk wordt geboden om zich uit te schrijven. Dat laatste ontbrak bij Rath, volgens de landsadvocaat. De in juli aangenomen nieuwe Europese regel voor het versturen van spam, eist dat er sprake is van opt-in. Dat betekent dat iemand spam mag ontvangen als hij zich daarvoor heeft ingeschreven. Maar die wet is nog niet actief binnen de lidstaten. Vooralsnog gaat Boukema uit van de ongeschreven regel dat elektronische post onrechtmatig is, als het hinder en extra kosten oplevert. De staat heeft e-mailfilters geactiveerd om de post van Rath tegen te houden, zo staat in de utspraak.

Commercieel

Overigens zijn de Europese regels alleen gebaseerd op commerciële spaml. Volgens Boukema gaat het bij Rath wel om commerciële e-mail omdat Rath vitaminepreparaten verkoopt en daarom probeerde de Europese regelgeving in zijn voordeel te bepleiten. Rath, die bij de rechtszitting afwezig was, beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Voor iedere ongevraagd mailtje dat Rath nu nog stuurt naar Kamerleden, ambtenaren op ministeries en andere overheidsinstellingen riskeert hij een boete van 50 euro per bericht. Het versturen van de mailtjes gebeurde met het programma stopcodex.exe. Tot ongenoegen van veel kamerleden, is de lijst met geadresseerden ooit openbaar gemaakt op een van de websites van Rath. Volgens advocaat Boukema had hij dat niet mogen doen omdat dat in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook daar staat nu een straf op.