Dit blijkt uit onderzoek van itjobboard. Ondanks de sobere prognose is de daling van het aantal online it-vacatures in Nederland minder drastisch dan in andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Daar is het aantal vacatures met 38 procent gedaald.

De onderzoekers van itjobboard verwachten dat de groei van het aantal aangeboden ict-vacatures in de resterende maanden van 2009 eveneens negatief zal zijn. De vraag naar ict-professionals als ontwikkelaars, testers, bedrijfsanalisten en projectmanagers zal echter ongeveer gelijk blijven. Deze functies zijn op dit moment samen verantwoordelijk voor 43 procent van alle online ict-vacatures. Ook beveiligingsexperts blijven gewild.

Tekort aan ict'ers verwacht

In het eerste kwartaal van 2009 werkte 25 procent van de ict’ers op contractbasis en 75 procent in vaste dienst. In het eerste kwartaal van 2008 waren deze percentages nog respectievelijk tien en negentig. Als de markt weer aantrekt, is de verwachting dat het tekort aan ict-professionals verder zal stijgen van 8.137 in 2010 naar 11.714 in 2012.

Het aantal werkenden in de ict zal in 2012 bijna 170.000 zijn, tegen bijna 160.000 nu. Vanwege de huidige economische situatie zegt 35 procent van de respondenten momenteel bezig te zijn met het behalen van extra ict-kwalificaties, terwijl 33 procent meer tijd investeert in het vergaren van kennis over trends in de ict-sector.

Bron: Infoworld.