Een communicatieplan voor het verkopen van de vele voordelen van een nieuw transatlantisch handelsverdrag moet voorkomen dat ACTA-achtige oproer en Europabrede protesten ontstaan bij de nu gaande onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Europa.

Alleen de voordelen moeten worden genoemd en daarvoor moeten de mainstream media worden ingeschakeld. Die hebben toch alleen maar oog voor de economie en het creëren van banen. Daar wordt in de communicatie vanuit de Brusselse wandelgangen dan ook de nadruk op gelegd.

Plan van de spindoctors is gelekt

De website Corporate Europe Observatory claimt de tekst van het communicatieplan in handen te hebben. Daarin staat verder onder meer dat er een TTIP-twitteraccount moet komen, dat moet zorgen voor vele retweets. TTIP staat voor de Transatlantic Trade and Investment Partnership, de officiële naam van het nieuwe handelspact.

Alle communicatie moet er op gericht zijn om de brede boodschap van economische groei en banenwinst te benadrukken. Ook moeten er andere organisaties worden ingeschakeld om bij het publiek brede steun te verwerven. Daarnaast moet de Europese Unie zoveel mogelijk met één stem spreken. Dat wordt wel een uitdaging, voorzien de opstellers van het plan, omdat er dadelijk Europese verkiezingen zijn en elke politieke partij in elk land met een deel van het plan aan de loop kan gaan.

Ramp zoals ACTA moet worden voorkomen

Het communicatieplan moet een ramp zoals dat tijdens ACTA gebeurde, voorkomen. ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement en bevatte maatregelen tegen piraterij van vooral Amerikaans intellectueel eigendom. ACTA beleefde een knallend uiteinde en is in ieder geval in Europa nooit geratificeerd. In elke handelsovereenkomst komen elementen van ACTA wel eens terug, zeer tot woede van privacy- en burgerorganisaties.

De Europese Commissie vond dat het mislukken van ACTA geheel was toe te schrijven aan "de sociale media", die zorgde voor een volksopstand in grote delen van Europa. Daardoor voelden regeringen zich zo onder druk gezet, dat ze vaak tegenstemden.