De President van de Rechtbank in Rotterdam heeft donderdagmiddag de Staat in het ongelijk gesteld. Hierbij werd de argumentatie van WDS grotendeels gevolgd: de aanduiding 'Kamer' is een neutrale term en verwijst dus niet naar de Eerste of Tweede Kamer, zoals de Staat betoogde. Voor burgers zou er ook geen verwarring hoeven te zijn, noch is sprake van misleiding door WDS. Wie naar informatie over bijvoorbeeld de Tweede Kamer zoekt, zal zijn heil zoeken op een domeinnaam als Tweedekamer.nl, die al door de Staat is gereserveerd voor dat doel. WDS gebruikt de domeinnaam Kamer.nl voor een commercieel doel dat de Staat geen schade toebrengt, aldus de president. Het Rotterdamse bureau voor interactieve media heeft het bewuste domein naar eigen zeggen aangevraagd als basis voor een nog te ontwikkelen woonportal. Het is nog niet bekend of de Staat zich bij de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank neerlegt. Begin augustus verloor de Nederlandse Staat ook al een zaak om domeinnamen. Die keer ging het om Tweedekamer.com en 2ekamer.com.