Huizinga baseert zich op een onderzoek van de Royal Holloway University of London (RHUL). De universiteit onderzocht in opdracht van Huizinga de beveiliging van de chipkaart en een eerder rapport van TNO, en concludeert dat de beveiliging ontoereikend is.

"Ik vraag mij in alle ernst af of de datum van 1 januari 2009 TLS, OV-bedrijven en decentrale overheden gelet op de uitkomsten van de rapportages van TNO en RHUL nog haalbaar is," schrijft Huizinga in de brief (pdf).

De Engelse onderzoekers hebben onder meer gesproken met de wetenschappers die de afgelopen maanden de chip meermalen hebben gekraakt. De nieuwste zwakheden in het systeem waarover Webwereld eerder deze avond berichtte zijn niet in het rapport meegenomen.

Methodologisch goed, maar kortzichtig

Afgelopen maart suste TNO de rel rond de beveiliging van de OV-chipkaart nog. Aanvallers zouden twee jaar nodig hebben om de chip daadwerkelijk te kraken, maar dat bleek in praktijk binnen enkele weken gelukt.

Volgens de onderzoekers klopt de methodiek van TNO wel, maar keek de organisatie onvoldoende naar toekomstige ontwikkelingen waardoor hacks eenvoudiger en sneller zijn uit te voeren. Ook heeft het Nederlandse bedrijf onvoldoende gekeken naar de waarde van een landelijk systeem en zich in plaats daarvan beperkt op de huidige pilot.

De Universiteit van Londen is het dan ook niet eens met de conclusie van TNO dat er nog wel twee jaar respijt is voor de Mifare Classic Chip in de kaart. Zij denken dat de OV-chipkaart in de huidige vorm niet meer te redden is en dat er een andere methodiek moet komen. Ook vragen de onderzoekers zich af of misbruik van de kaart door criminelen toch niet aantrekkelijk is.

Strippenkaart

Staatssecretaris Huizinga twijfelt nu zelf dus of invoering op 1 januari 2009 nog haalbaar is. Zij heeft de vervoersbedrijven en Trans Link Systems gevraagd te reageren op de bevindingen. De bewindvoerdster herhaalde een eerdere belofte om de "de strippenkaart" te handhaven totdat er een goed alternatief systeem voor in de plaats is gekomen.

De maatregelen voor het vervangen van de lezers en kaarten zal flink in de papieren gaan lopen. Al eerder werd er in de Tweede Kamer gesteggeld wie er nu voor de extra kosten moet opdraaien. Het is dan ook maar zeer de vraag of er voldoende financiering te vinden is om met het project door te gaan.

Het Ministerie van Verkeer en Watersstaat weigerde een verzoek om telefonisch commentaar. Een uitnodiging voor een persbijeenkomst in Den Haag werd een half uur van te voren verzonden.