Nederlandse bedrijven en instanties hebben afgelopen november voor het eerst sinds drie jaar geen extra externe IT-ers ingehuurd. Bedrijven zijn bovendien minder geneigd om zelf automatiseerders in loondienst aan te nemen: bij 13 procent van de Nederlandse ondernemingen neemt het aantal IT-ers af, terwijl 12 procent juist extra personeel werft, blijkt uit een enquête (pdf) onder zo'n 600 managers en professionals in opdracht van Ernst & Young.

Overheid blijft werven

Vooral de overheid houdt de sector overeind. Terwijl het aantal ingehuurde externen in de industrie, handel en dienstverlening afneemt, blijft de overheid investeren. IT-ers in loondienst zijn bij de industrie en handel uit de gratie, terwijl de overheid en dienstverlening nog altijd personeel blijven aannemen.

Budgetten voorlopig buiten schot

Het conservatieve beleid vertaalt zich voorlopig nog niet in een verlaging van de IT-budgetten: de meerderheid (40%) van de bedrijven verwacht dat het totale budget zal blijven groeien, terwijl 18% rekent op een daling. Daarmee bereikt de verwachting overigens wel het diepste punt sinds november 2005.