Open source-goeroe Richard Stallman is fel tegen het toevoegen van Digital Rights Management (DRM) aan HTML5 en roept mensen op een petitie te tekenen om de organisatie ertoe te bewegen af te zien van het plan om copyrightbescherming in de webstandaard toe te voegen. Vandaag is de 'internationale dag tegen DRM' waarin internetactivisten hun onvrede uitspreken over kopieerbeveiliging in hardware en software.

’DRM-beslissing belangrijk’

Stallman vindt dat bedrijven wel een manier vinden om DRM te gebruiken op het web, bijvoorbeeld met plug-ins. Maar door DRM toe te voegen aan de webstandaard spreekt de W3C zijn goedkeuring uit over de maatregel die ervoor zorgt dat gebruikers minder controle hebben over de manier waarop ze webpagina’s aanspreken.

Volgens Stallman zijn alle argumenten vóór DRM, zoals een betere doorzoekbaarheid, alleen maar om kleine issues proberen aan te pakken. Een belangrijker issue is dat de W3C relevant zou willen blijven door DRM toe te staan, zodat de organisatie zijn invloed kan gebruiken. “Maar het is niet logisch om die invloed te willen behouden voor een latere beslissing die minder belangrijk zal zijn dan deze.”

’HTML wordt misbruikt’

“Dit is het moment dat de W3C zijn opgebouwde invloed zou moeten aanwenden om te zeggen: “DRM: Niet in onze naam!” schrijft Stallman. Hij stelt dat bestaande HTML-features al worden misbruikt om gebruikers verkeerd te behandelen. Hij noemt bijvoorbeeld cookies die worden ingezet om gebruikers te bespioneren.

Maar met DRM in HTML5 is het volgens hem de eerste keer dat de W3C een feature aan HTML toevoegt met specifiek als doel om gebruikers verkeerd te behandelen. Met die actie verkoopt de standaardenorganisatie daarom volgens de goeroe zijn ziel en de W3C zou dan ook fel tegen DRM moeten zijn.

DRM-discussie laait op

De DRM-discussie werd al heftig gevoerd voordat Stallman zijn duit in het zakje deed. Met zijn uitspraken en petitie staat de open source-goeroe lijnrecht tegenover internetpionier Tim Berners-Lee die vindt dat DRM in de webstandaard nodig is om te voorkomen dat andere webstandaarden als Flash of Silverlight, waar DRM wel zit ingebakken, worden gebruikt. HTML5 moet er juist voor zorgen dat één standaard dominant wordt op internet.

HTML5-ontwerper Ian Hickson, werkzaam bij Google, is ook fel gekant tegen DRM in de standaard, omdat het volgens hem een probleem op een onethische manier oplost. Hij waarschuwt voor het machtsmisbruik van contentproviders die hun greep op distributeurs willen versterken.

Bedrijven als Google en Microsoft zijn voorstander van kopieerbeveiliging in HTML. Zij stellen dat aanbieders van bijvoorbeeld videomateriaal HTML5 zullen mijden als er geen fatsoenlijke kopieerbeveiliging in is opgenomen. Deze bedrijven maken ook deel uit van de W3C en Microsoft is goed vertegenwoordigd in de HTML5-werkgroep.