Alle 1250 beheerders hebben inmiddels een mailtje gekregen waarin het verscheiden van PageToStart wordt aangekondigd.

"Gezien de slechte marktomstandigheden en te weinig mogelijkheden om PageToStart rendabel te krijgen hebben de investeerders van PageToStart besloten om geen nieuwe investeringen meer te doen in PageToStart", zo staat in deze mail.

Volgens initiatiefnemer Arjan de Raaf is de markt voor portals momenteel erg slecht. "We zagen niet hoe we op korte termijn winst zouden kunnen maken. We zijn erg afhankelijk van advertenties en die markt is ingestort." In totaal is er volgens De Raaf een half miljoen gulden in PageToStart gestoken, door hemzelf en twee andere geldschieters.

PageToStart startte eind 1999 met haar activiteiten. In april vorig jaar – ten tijde van alle commotie rond Startpagina - kwam het project in een stroomversnelling. Toen begon men ook te werken met zogeheten 'guides', de PageToStart-variant van de dochterpagina's.

Eerder stopte een andere kloon van Startpagina – Favoriet.nl van IDG en Veronica – al met haar activiteiten.Volgens De Raaf heeft PageToStart ongeveer 45.000 pageviews per dag, in vijf verschillende landen: Nederland, Duitsland, Italië, België en Engeland.

De guide-beheerders wordt aangeraden een alternatief te zoeken, bijvoorbeeld Startpagina. De Raaf verwacht weinig van nog lopende gesprekken met partijen die interesse hebben in de resten van PageToStart. "Alleen voor de domeinnaam lijkt echt belangstelling te zijn", aldus De Raaf.