Binnen enkele jaren moeten alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van de beide Kamers der Staten-Generaal uit de periode 1814-1995 voor het brede publiek toegankelijk zijn.

De website is het gevolg van een samenwerking tussen de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek. In 2003 werd reeds gestart met een project tot verfilming en digitalisering van de Handelingen der Staten-Generaal uit de periode 1814-1995. Als het gehele project in 2010 is voltooid, zullen in totaal zo'n 2,5 miljoen pagina's op de website zijn terug te vinden.

De papieren Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen - die per vergaderjaar ingebonden zijn -, verkeren over het algemeen in een tamelijk slechte staat. Daarom was het niet meer mogelijk deze op de gangbare wijze te conserveren.

Om de stukken ook in de toekomst nog te kunnen onderzoeken en voor het Nederlands cultureel erfgoed te behouden, was digitalisering ervan noodzakelijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van microverfilming, waarna het digitale materiaal is geconverteerd naar full-text. Op deze manier kan het materiaal voor iedereen gratis toegankelijk worden aangeboden op de website, met verschillende uitgebreide zoekmogelijkheden.

In eerste instantie zal de website alleen materiaal uit de jaren 1990-1995 bevatten. Handelingen, Kamervragen en Kamerstukken uit latere jaren waren reeds toegankelijk via Parlando en overheid.nl. Ouder materiaal - tot het jaar waarin de Nederlandse Grondwet tot stand kwam (1814) - wordt later aan de website toegevoegd.