Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2007 met het tabellenrapport die het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie publiceerden.

Van de aangiften bij de politie kwam in 2008 gemiddeld 19 procent binnen via internet, veel minder dan op een politiebureau (ruim 40 procent) en telefonisch (ruim 30 procent). De groei van online aangiften komt vooral van vermindering van telefonisch aangifte doen. De gang naar het politiebureau vinden burgers het meest effectief, en is voor een aantal delicten vaak nog noodzakelijk.

De lage drempel voor aangifte via internet leidde nog niet tot massaal online aangifte doen. Toen een aantal jaren geleden de politie begon met online aangiften was de vrees dat er een stortvloed aan aangiften zou komen die anders niet gedaan zouden zijn. Dit zou, vreesde de politie toen, tot een daling van het oplossingspercentage kunnen leiden, daar het aantal oplossingen geen gelijke tred zou houden.

Dat effect is niet zichtbaar omdat de Veiligheidsmonitor vooral leunt op onveiligheidsgevoel en enquêtes en veel minder op het oplossen van zaken.

Fietsdiefstal

Van de geweldsdelicten wordt in 0,3 procent van de gevallen via internet aangifte gedaan, van seksuele delicten bij 0,4 procent. Populair is internet daarentegen voor het melden van fietsdiefstal (ruim 41 procent), diefstal uit een auto (27 procent) en voor 'vermogensdelicten' (ruim 22 procent). opvallend is ook dat al in 12 procent van de gevallen van autodiefstal aangifte online geschiedt.

In 2007 waren er hele grote verschillen tussen de politieregio's en digitaal aangifte doen van vermeende misdaad. Regio Brabant-Noord liep voorop met 20,4 procent, gevolgd door Noord-Holland-Noord met 20 procent.

Daarentegen waren Friesland met 2,8 procent en Twente met 3,2 procent erg traag wat betreft het online aangifte doen en 'met een straatlengte' achterstand hekkensluiters. Daarbij hanteerde het rapport toen wel hoge statistische foutmarges voor de regio's, maar het beeld was helder.

Een jaar later is niet zichtbaar hoe het zit met Friesland en Twente want in de tabellen is voor een aantal regio's, waaronder deze, geen onderscheid gemaakt naar manier van aangifte doen. Koploper was nu Gelderland-Midden met ruim 31 procent aangiften via internet, veel meer dan de 20 procent telefonisch.

Brabant scoort wederom hoog met online aangifte: 25 procent voor Brabant-Noord en 27 procent voor Midden- en West-Brabant. Ook in Flevoland (24,5 procent) is internet populair om aangifte te doen.

PC- en telefoonbeveiliging

Vorig jaar nog werd ook de toegangsbeveiliging van pc's en mobiele telefoons vermeld, dit jaar niet meer. Van de mobiele telefoons in Nederland was in 2007 bijna 87 procent beveiligd met een pincode maar van de pc's was ruim 65 procent met een wachtwoord beveiligd.

Het percentage beveiligde pc's steeg licht tussen 2005, 2006 en 2007: van 62,4 via 63,1 naar 65,4 procent. Ruim één derde van de pc's is dus niet met een wachtwoord beveiligd. Aparte cijfers over laptops ontbreken.

Telefoons kennen relatief veel vaker een toegangsbeveiliging: ruim 87 procent is voorzien van een pincode. In 2006 en 2005 was dat maar iets lager: 86,7 procent in beide jaren. De onderlinge verschillen tussen politieregio's zijn op dit punt laag.