Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken kondigde het Waterloo van de stemcomputers aan als reactie op het rapport van de commissie Korthals Altes dat zij donderdag in ontvangst nam. De commissie onder leiding van de oud-minister onderzocht het gebruik van stemcomputers en concludeert dat stembiljetten de voorkeur hebben boven elektronische stemmen, omdat de biljetten goed te controleren zijn.

De opslag van stemmen in het elektronisch geheugen van een stemcomputer is volgens de commissie daarentegen niet of moeilijk controleerbaar. De commissie concludeert verder dat het nog te vroeg is voor verkiezingen via internet, al moet dat voor kiezers in het buitenland wel mogelijk zijn. Positief is de commissie over de experimenten met de stempas, waarmee kiesgerechtigden bij elk stembureau in hun gemeente kunnen stemmen. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk om buiten de eigen gemeente te stemmen, zo meldt het ANP.

De vrijheid om in elk stemlokaal binnen de gemeente te stemmen kan alleen gehanteerd worden als de stempas beter beveiligd wordt tegen misbruik en vervalsing. Bovendien zouden kiezers zich volgens Korthals Altes moeten legitimeren in het stemlokaal.

Verheugd

Rob Gonggrijp van actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' reageert verheugd op het besluit van de staatssecretaris om het gebruik van stemcomputers te staken. "Ik denk dat het heel verstandig is van de staatssecretaris. Met dit rapport in de hand was het natuurlijk heel krom geweest als ze had gezegd dat de bestaande regeling overeind zou blijven, terwijl we heel goed weten dat het zo niet moet", aldus Gonggrijp.

Gonggrijp denkt niet dat de kiezer moeite zal hebben met de terugkeer naar het potlood. "Voor de kiezer maakt het niets uit. Stemmen met een potlood is net zo makkelijk als met een computer." Bovendien was dit volgens Gonggrijp 'de enige oplossing'. "Je kunt niet beweren dat je een controleerbaar verkiezingsproces nodig hebt en daar allerlei veranderingen voor moet aanbrengen, en tegelijkertijd de oude situatie handhaven."

In nieuwe digitale toepassingen heeft Gonggrijp meer vertrouwen. "Ze gaan nu werken aan een zogeheten stemprinter en een automatische stemmenteller, maar daarbij is papier leidend. Daarbij wordt een stem geprint, en door een andere computer geteld. Daar kun je ook allerlei vraagtekens bij zetten, maar dat zijn geen principiële grote punten meer zoals wij die tot nu toe gehad hebben. Daarmee wordt het verkiezingsproces transparant", aldus Gonggrijp.

De actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' betoogde sinds vorig jaar dat de stemcomputers eenvoudig te kraken en afluisterbaar waren. Bovendien hekelde de groep de afwezigheid van een 'paper trail', een controleerbare telling op papier.