Volgens de Nederlandse cryptograaf Niels Ferguson tasten stemcomputers het hart van de democratie aan omdat de specificaties van de software niet openbaar zijn. Hij zei dit woensdag in het radioprogramma ` Telescoop Actueel' van Teleac/NOT. Doordat fabrikant Nedap de specificaties geheimhoudt, kunnen burgers de stemming onmogelijk controleren, zo redeneert Ferguson. Nedap, de fabrikant die 90 procent van alle stemcomputers in Nederland levert, noemt dit argument `gezeur'. "Het manipuleren van de software is onmogelijk. De broncode is gedeponeerd bij speciale instanties die hierop ook controle uitvoeren. De code is al weer enkele jaren oud. Bovendien is deze opgeslagen in zogenoemde eproms", aldus Hans van Wijk van Nedap. Volgens Van Wijk moet iemand van goeden huize komen om de verkiezingsuitslag via stemmachines te beïnvloeden. "Dan zou iemand alle 8000 stemmachines afmoeten om de eprom opnieuw te programmeren en ook nog eens toegang moeten hebben tot de broncode van de software." In de praktijk volgens Van Wijk onmogelijk. Al zou het lukken, dan nog zou het achteraf blijken. De werking van de stemmachines wordt namelijk voorafgaand aan de verkiezingen getest. Ook achteraf wordt de werking nog eens getest. Van Wijk vergelijkt deze controles met die van tankstations. "Een pomphouder kan misschien de software zodanig aanpassen dat er minder dan een liter benzine uitkomt. Dit komt echter uit zodra de ijkmeester langskomt", licht Van Wijk toe. Eind vorig jaar bleek uit een geheim rapport, opgesteld door de Ierse regering, al dat stemmachines gemakkelijk zijn te manipuleren. Volgens de schrijvers van het rapport is het bijvoorbeeld niet moeilijk een gewijzigde kieslijst in de machines aan te brengen. Kiezers zouden hierdoor op de `verkeerde' kandidaat kunnen stemmen.