Verschillende Amerikaanse staten nemen nog steeds niet genoeg maatregelen om te kunnen garanderen dat de stemmen die worden uitgebracht via elektronische stemmachines, correct zijn. In totaal hebben tien staten een onvoldoende gekregen op drie van de vier elementen waarop het stemproces is getoetst.

Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld door drie organisaties die zich bezighouden met de beveiliging van het stemproces. Het rapport laat weten dat de kans op falen vrijwel een zekerheid is: "Op vier november zullen stemmachines ergens in het land de mist in gaan tijdens de verkiezingen, we weten helaas niet waar dat zal zijn. Om die reden is het belangrijk dat iedere staat zich voorbereidt op een eventuele systeemcrash".

Weigerachtig

Volgens Pamela Smith, president van Verified Voting hebben verschillende staten zichzelf veel beter weten te beschermen tegen stemfraude en crashende e-voting machines dan vier jaar geleden. Er zijn alleen ook veel staten die weigeren om maatregelen te nemen om de integriteit van het systeem te beschermen: "Er zijn mensen die het simpelweg nog steeds niet begrijpen".

Stemcomputers in de ban

Ook Nederland kent de problemen met stemcomputers. Vorig jaar keurde Minister Atzo Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing Newvote-stemcomputers af omdat hij deze niet betrouwbaar achtte.

En afgelopen mei deed de Ministerraad stemcomputers in Nederland helemaal in de ban. Steeds meer Amerikaanse staten laten de stemcomputers dan ook achterwege en grijpen weer terug naar papieren stembiljetten.

Veel staten onvoldoende

In het rapport staan de staten aangeduid die geen maatregelen hebben willen nemen. In totaal krijgen tien staten een onvoldoende in drie van de vier toetsingscategorieën, te weten Colorado, Delaware, Kentucky, Louisiana, New Jersey, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah en Virginia. Van de 24 staten die gebruik maken van direct recording electronic (DRE) machines, wisten maar drie staten (Californië, Indiana en Ohio) in alle vier de toetsingscategorieën een voldoende te halen.

Wanneer stemmachines daadwerkelijk uitvallen hebben de staten Colorado, Louisiana, Nevada, Texas, Utah, Virginia en West Virginia een probleem aangezien zij het niet verplicht hebben gesteld dat er papieren stembiljetten aanwezig zijn. In totaal hebben achttien staten, waaronder Florida, New York, Texas en Virginia geen systeem dat ervoor kan zorgen dat er alsnog gestemd kan worden als de stemmachines uitvallen.

Te laat voor correcties

Hoewel het rapport kritisch is, is niet iedereen het met de aantijgingen eens. Volgens Chris Whitmire, woordvoerder van de State Election Commission in South Carolina is er niets aan de hand. De staat haalde drie onvoldoendes, maar daar wordt volgens Whitmire aan gewerkt: "We zijn voorbereid en we blijven nieuwe voorbereidingen treffen met betrekking tot de verkiezingen. We zullen voorbereid zijn."

Volgens David Beirne, executive director van de Election Technology Council komt het rapport te laat om dit jaar nog iets te kunnen veranderen: "We hebben nog minder dan drie weken te gaan en de verkiezing is in feite a begonnen. Nu is niet het moment om nieuwe procedures aan te pakken en waarschijnlijk geeft the Department of Justice daar ook helemaal geen toestemming voor. Het rapport is vast goed bedoeld, maar op dit moment zaait het alleen maar angst en onzekerheid en dat is in deze fase van de verkiezingen niet constructief".

Genomen stappen genegeerd

Volgens Beirne houdt het rapport ook geen rekening met de stappen die inmiddels wel zijn genomen: "De oproep tot het verbeteren van de beveiliging tegen fraude en andere problemen is zeker wel gehoord in de afgelopen jaren en er heersen dan ook weinig twijfels bij de vraag of men goed voorbereid is voor de verkiezing op 4 november".

Nieuwe wetten

Er zijn in totaal vier staten, Maryland, New Jersey, New York en Tennessee die werken aan wetten om stembureaus te verplichten een printer te verbinden aan de stemmachine. Op die manier wordt er elektronisch gestemd, maar moet de stemgerechtigde een papieren afdruk ook goedkeuren. Bij eventuele fouten kunnen stemmen dan worden herteld. De wetten worden waarschijnlijk volgend jaar van kracht.