De uitslag van Virginia is erg omstreden, omdat op ruim 2,7 miljoen uitgebrachte stemmen er maar een verschil van zo'n zevenduizend stemmen tussen de twee kandidaten is. De Republikeinen willen op dit moment het verlies nog niet toegeven.

Uiteindelijk kan de zaak uitmonden in een hertelling, waarbij het grote probleem is dat de stemmachines geen zogenaamd paper trail bijhouden. Van opnieuw tellen kan dan geen sprake zijn en zal het onderzoek zich moeten beperken tot het opnieuw optellen van de verschillende totalen uit de computers.

De uitslag is echter bepalend voor de verhouding in de Senaat, omdat de Republikeinen 49 zetels in de senaat hebben en de Democraten 50. De laatste partij kan controle over de Senaat krijgen door ook Virginia in de wacht te slepen, waardoor beide kamers door de Democraten worden gecontroleerd.

De gebruikte stemcomputers van Diebold zijn erg omstreden, omdat in het verleden er veel mis is gegaan met de machines. Zo kreeg Al Gore in 2004 in Florida een negatief aantal stemmen. Bij sommige kiezers ontstond de angst dat Diebold bewust de Democraten benadeelde door de verkiezingen te beïnvloeden. Dit was mede ingegeven doordat de directeur van Diebold zijn Republikeinse voorkeur niet onder stoelen of banken stak. Nu lijken de stemmachines vooral de Republikeinen te benadelen.

Het gebruik van computers met een paper trail verschilt in de Verenigde Staten van staat tot staat. In Nederland is bij geen van de stemcomputers een hertelling van de stemmen mogelijk.