De burgervader doet zijn oproep op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen om zeven uur. Iedereen in Zoetermeer die zijn mobiele telefoon heeft ingesteld op cell broadcast (cell-informatie) angt deze oproep. Zoetermeer is naar eigen zeggen de eerste gemeente die deze techniek gaat toepassen om belangrijke gemeentelijke informatie te versturen.

Cell broadcast is een methode waarbij iedereen die aanwezig is binnen het bereik van een zendmast voor mobiele telefonie tekstboodschappen kan ontvangen op zijn mobiele telefoon. Zoetermeer deed vorig jaar al mee aan een proef van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij werd cell broadcast ingezet voor burgeralarmering.

Na deze proef gaat Zoetermeer deze techniek nu gebruiken voor belangrijke gemeentelijke informatie. De ontvanger moet zich op moment van verzending wel in Zoetermeer bevinden.

Bij cell broadcastberichten - die op gewone sms-berichten lijken - kunnen mobiele telefoons net als bij een radio worden afgestemd op een zender of een kanaal. Zoetermeer zet één kanaal in voor alarmering bij een ramp en een ander kanaal voor gemeentelijke berichten. De ontvangst van cell broadcast-berichten is gratis.

Vodcast

Groningen gaat ondertussen anders te werk om zijn inwoners zo ver te krijgen te gaan stemmen. De gemeente zet een vodcast in.

Tilburg ten slotte houdt het op het vertrouwde sms'je, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Ruim 2000 jongeren krijgen op de dag van verkiezing een herinnering op hun mobiele telefoon, zo is het plan.