De rechtbank in Amsterdam heeft geoordeeld dat Stemra te weinig heeft gedaan om het illegaal gebruik van muziekrechten te voorkomen. Het gaat daarbij opvallend genoeg om de rechten van de componist van de muziek die is gebruikt in een antipiraterij-spot op DVD's. De rechter heeft Stemra het betalen van achterstallige royalties van 20.000 euro opgelegd, plus betaling van de kosten van het kort geding. Het bedrag is door Stemra al betaald aan componist Rietveldt.

Componist zag eigen werk langskomen

Het spotje waar het om draait is gemaakt in 2006 op verzoek van reclamebureau Allez-Allez. De componist heeft hier destijds de muziek voor aangeleverd en daarbij toestemming gegeven tot exploitatie. Begin 2007 werd de antipiraterij-spot vervolgens aangemeld bij Stemra. Later dat jaar hoorde de componist op een DVD van Harry Potter opeens zijn eigen muziek voorbij komen. Eind 2008 gebeurde dat nog eens bij een andere DVD.

De componist heeft direct aan de bel getrokken en op 16 december 2008 een voorschot van 15.000 euro betaald gekregen van Stemra. De belangenorganisatie besefte dat dit bedrag niet afdoende was en beloofde een overzicht van alle DVD's waarop de spot stond. Maar Stemra is deze belofte nooit nagekomen, blijkt uit onderzoek van de rechtbank.

Jarenlang gesteggel om vergoeding

In 2010 vonden daarom opnieuw een aantal besprekingen plaats tussen de componist en Stemra. Maar aangezien deze niets opleverden, schoof Stemra de zaak maar door naar zijn juridische afdeling. Dat gesteggel duurde tot afgelopen week. Hoewel Stemra in de tussentijd nogmaals een voorschot van 10.000 euro heeft betaald, moest er uiteindelijk toch een kort geding aan te pas komen.

Daaruit blijkt nu dat het antipiraterij-spotje op zeker 71 DVD-titels in binnen- en buitenland is verschenen. De rechter achtte het bewezen dat Stemra zijn exploitatiecontract daarbij niet is nagekomen en achterstallige royalties moet betalen. Stemra heeft toegezegd die te achterhalen bij de uitgever van dat spotje. De eis van de componist was tevens dat Stemra een schadevergoeding moest betalen van 100.000 euro, maar dat is afgewezen door de rechter. Wel moet Stemra de gemaakte proceskosten (2342,62 euro) betalen.

Update 10.53: Woordvoerder Bas Erlings van Stemra laat Webwereld in een reactie weten dat de betreffende antipiraterij-spot in opdracht van de branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI is gemaakt. De genoemde schadevergoeding wordt dan ook in opdracht van die partij vergoed.

“Al eerder was bekend dat we hiervoor een voorschot op de inkomsten hebben betaald. Een boete of schadevergoeding wil ik deze uitspraak niet noemen. Aangezien in eerste instantie een schadevergoeding van 100.000 euro werd geëist door de heer Rietveldt, is dit wel de uitspraak die we wilden. Wij gaan door waar we mee bezig waren, het achterhalen van de complete som waar de componist recht op heeft."

Update 13.20: Buma/Stemra heeft een bericht op de eigen website geplaatst, waarin het zegt wel te zijn veroordeeld, maar dat ziet als een overwinning. Uit de verklaring: "Buma/Stemra door de rechter veroordeeld om verder te gaan met het incasseren van gelden voor het gebruik van de spot op dvd's, met dien verstande dat Stemra zich in redelijkheid dient te blijven inspannen voor Rietveldt en dat Stemra als zij meent dat de grenzen van haar verplichtingen zijn bereikt daar schriftelijk verantwoording voor dient af te leggen."

Update 14.04: Bericht aangepast naar aanleiding van de reactie van Stemra.