Advocaat Maliepaard, de huidige belangenbehartiger van componist Melchior Rietveldt in een voortslepende zaak rondom de muziekrechten van een antipiraterij-spotje, is blij met het vonnis van de voorzieningsrechter. Die besloot in een kort geding dat auteursrechtenorganisatie Stemra zich “in redelijkheid" moet blijven inzetten voor de componist. Rietveldt heeft al sinds 1988 een exploitatiecontract met Stemra.

Nog altijd geen vergoeding

Daarbij blijft de inzet om achterstallige royalty's te verzamelen bij partijen die gebruik hebben gemaakt van de muziek die Rietveldt componeerde voor een anti-piraterijspotje uit 2006. Het spotje verscheen - zonder medeweten van de componist - nadien op een veelvoud aan dvd-titels in binnen- en buitenland. De rechtmatige vergoeding daarvoor in de vorm van royalty's, speelt anno 2012 nog steeds.

Het antipiraterij-spotje waar het om draait, werd gemaakt in opdracht van Filmwereld, een niet-commercieel samenwerkingsverband van filmmakers, bioscopen, videotheken, entertainmentwinkels en film- en videomaatschappijen in Nederland. Filmwereld zat destijds op hetzelfde adres gevestigd als branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI, dat onderdeel uitmaakte van het platform.

Platform Filmwereld opgedoekt

Dit blijkt uit een rapport in opdracht van het College van Toezicht, dat de zaak heeft laten onderzoeken tegen de achtergrond van de claim van Rietveld en ook de betrokkenheid van voormalig Stemra-bestuurder Gerrits. Conclusie van dat rapport is dat Stemra "tekort is geschoten in de behandeling van de claim van M. Rietveldt. Daarnaast heeft de behandeling van de klacht te lang geduurd en heeft Buma-Stemra de onduidelijkheid over de omvang van de claim lange tijd laten voortduren."

Platform Filmwereld, bekend van zijn campagnes tegen piraterij, is inmiddels opgedoekt. Vragen van Webwereld daarover bij voormalig voorzitter Ruud Lamers werden afgewimpeld. Het enige wat Lamers nog kwijt wil over het opgedoekte platform is dat het “niet meer als zodanig bestaat" en “ver achter hem ligt." Van de antipiraterij-spot weet Lamers zich nog wel te herinneren dat het destijds ook is aangeboden aan bioscopen en televisie.

Stemra schikt met NVPI

Het spotje is vervolgens niet alleen voor Platform Filmwereld gebruikt, maar verscheen ook op dvd-titels in binnen- en buitenland. Toen Rietveldt daar achterkwam tijdens het kijken van een dvd, deed hij melding bij Stemra. Maar die partij kwam in zijn ogen onvoldoende in actie. Een jarenlang getouwtrek volgde, uitmondend in het kort geding met uitspraak op 12 juli.

Uit het vonnis blijkt dat Stemra in juni een schikking trof met de branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI. Voor een bedrag van 60.000 euro werd het gebruik van het spotje in Nederland en België in één klap vergoed. Bij die schikking werd door Stemra zogeheten 'finale kwijting' verleend aan de filmindustrie. In dit geval een einde aan het recht op royalty's voor Rietveldt.

Maar, zo blijkt eveneens uit het vonnis, de componist heeft zich nooit kunnen vinden in de schikking. Er zouden volgens Rietveldt “verkeerde gegevens" zijn gebruikt. Desondanks is Stemra door het exploitatiecontract zelf beslissingsbevoegd om te schikken, waardoor - toekomstige juridische procedures daargelaten - de schikking definitief is.

Pijlen zijn gericht op Warner

Daarom blijft nu voorlopig het gebruik van Rietveldts muziek in het buitenland over. Daarvoor blijkt nu distributeur Warner Bros de aangewezen partij, die inmiddels ook op de hoogte is gesteld. Maliepaard: “Wij hopen dat Stemra, na jarenlang stilzitten, nu gaat zorgen voor wereldwijde repartitie. Op korte termijn moet duidelijk worden hoe Warner erin staat en of het noodzakelijk zal zijn om een procedure tegen Warner op te starten."

Stemra heeft in eerder stadium al aan Webwereld laten weten blij te zijn met de uitspraak in het kort geding. Woordvoerder Bas Erlings van Stemra liet destijds weten dat dit de uitspraak was die Stemra wilde en dat Stemra “doorgaat met waar zij mee bezig waren."