Via Napster.nl kan, net als bij vele andere Nederlandse sites, muziek in MP3-formaat worden gedownload. De site heeft zelf geen enkel muziekbestand op haar server staan, maar biedt alleen zogeheten 'deep links' naar andere plekken op het web waar muziek te downloaden is. De Stichting Brein heeft de site in een brief gesommeerd te stoppen met haar, volgens de organisatie onrechtmatige, activiteiten. De stichting ziet toe op de naleving van de intellectuele eigendomsrechten op het gebied van muziek, film en videospellen. Concrete aanleiding voor de brief was een link naar een site waar de nieuwe cd van Madonna in zijn geheel op te halen is. Johan van Vliet, eigenaar van Napster.nl, weigert te voldoen aan het verzoek om links naar illegale muziek te verwijderen. Van Vliet ziet zich gesteund door de uitspraak in de zaak rond Kranten.com. De rechter achtte toen deeplinken (naar krantenartikelen op de sites van uitgever PCM) toegestaan. Dat Napster.nl niet doorlinkt naar krantenartikelen maar naar illegale content maakt volgens Van Vliet niets uit. Pieter Haringsma, die namens de Stichting Brein de brief verstuurde, vraagt zich af hoe Van Vliet tot die gedachte komt. "De vergelijking met Kranten.com gaat in dit geval absoluut niet op. Er is juist veel, internationale, jurisprudentie waaruit duidelijk wordt dat ook het doorlinken naar illegaal materiaal ongeoorloofd is", aldus Haringsma. Dagelijkse routine Napster.nl wordt volgens Van Vliet als voorbeeld gesteld door Stichting Brein. Pieter Haringsma, die de brief namens de stichting verstuurde, spreekt dat tegen. "Het sturen van dergelijke brieven behoort voor ons tot de dagelijkse routine. Wat niet tot de routine behoort, is dat een aangeschreven site daarna de publiciteit opzoekt." Meestal is het sturen van een brief voldoende om een site te laten stoppen met het verspreiden van illegale muziek, aldus Haringsma. "Wij hebben dit jaar al zes- tot achthonderd sites op die manier gesloten. Zo af en toe moeten we ook de provider aanschrijven, die de site dan veelal alsnog afsluit." Stichting Brein heeft in de van afgelopen vrijdag daterende brief Napster.nl 48 uur de tijd gegeven de illegale links te verwijderen. Die 48 uur is volgens Haringsma nog niet voorbij, omdat het weekend niet meegeteld wordt. Indien Napster.nl blijft volharden in haar weigering de links te verwijderen, zal de Stichting Brein zich beraden op verdere juridische stappen. Van Vliet is daar niet bang voor: "Laat de rechter dan maar uitmaken of wat wij doen legaal is."