De rechtszaak tegen Mininova, die eind augustus 2009 tot het verbod op het linken naar beschermd materiaal leidde, trok veel internationale aandacht. Ook is het geen geheim dat de Verenigde Staten de grootste belangen hebben bij het afsluiten van BitTorrent-verkeer waarbij mogelijk auteursrechtelijk materiaal wordt uitgewisseld.

Dankzij Wikileaks

Maar het is wel opmerkelijk dat de private auteursrechtenorganisatie Brein daarover nauwe contacten onderhield met de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Dankzij de meest recente vrijgave van alle Wikileaks-cables kwam ook het Haagse ambassadedocument vrij. Uit dat diplomatieke document komt het overleg naar buiten tussen Brein-directeur Tim Kuik en de Amerikaanse ambassade.

In het uitgelekte ambassadebericht wordt melding gemaakt van het vonnis van de rechtbank in Utrecht van 26 augustus 2009 over Mininova. "Naar verluidt 's werelds belangrijkste BitTorrent site. De Nederlandse antipiraterij waakhond Brein, die de zaak aanhangig maakte, is blij met de uitspraak en het juridische precedent", aldus de diplomatieke cable.

Cable citeert Webwereld

De ambassade citeert daarin ook Erik Dubbelboer, medeoprichter van Mininova, met een uitspraak in de pers: "Voor Mininova betekent de uitspraak dat wij een verandering moeten doorvoeren in onze bedrijfsvoering. Wat deze verandering concreet inhoudt en impliceert kunnen wij op dit moment nog niet vaststellen, daartoe moeten wij het vonnis nader bestuderen. Wel overwegen wij in hoger beroep te gaan."

Dit citaat blijkt zonder bronvermelding letterlijk afkomstig uit een nieuwsbricht van Webwereld over de geruchtmakende rechtszaak tegen de Nederlandse torrentsite.

Trots en enthousiast

Uit de cable blijkt verder dat de 'Econ Specialist' van de ambassade direct contact onderhield met Tim Kuik. Die specialist is niet bij naam genoemd. Kuik vertelde die ambassademedewerker dat het arrest conform de hoop van Brein was. Er werd in geëist dat Mininova alle links moest verwijderen naar bestanden die 'met redelijke vermoeden' auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

Kuik was trots en enthousiast tegenover de ambassade: "Het zou geweldig zijn als deze uitspraak ten voorbeeld kan strekken voor andere landen, waaronder de Verenigde Staten", meldt de ambassade in Den Haag aan de Amerikaanse regering.

Tim Kuik zegt in eerste instantie dat hij zich dit niet kan herinneren. “Het is nog maar twee jaar terug, dat zou ik me nog herinneren", zegt hij tegen Webwereld. "Ja, ze hebben met mij contact gezocht. Ik heb ze de feiten gemeld, net als iedere partij die om uitleg vroeg, zoals ook Nederlandse en internationale bedrijven met belangen. Er waren natuurlijk Amerikaanse handelsbelangen in het spel, zo opzienbarend is dat niet."

'Wat vragen beantwoorden'

Aanvankelijk zegt Kuik dat het een eenmalig contact was. Iets later herinnert hij zich meer overleg met de Amerikaanse overheid, in de vorm van de ambassade: "Er is een aantal malen contact geweest", zegt hij.

Dus meer dan die ene keer? "In die twaalf jaar dat ik dit werk doe is er hooguit drie of vier keer contact geweest. Er is zeker geen frequent overleg geweest. De inhoud van die gesprekken kan ik me niet exact herinneren. Het ging steeds om wat vragen beantwoorden, meer niet."

Na de overwinning op MiniNova zou Brein de strijd voortzetten, zo beloofde Kuik volgens de cable aan de specialist van de Amerikaanse ambassade. Om te beginnen met de zaak tegen The Pirate Bay die op 8 oktober 2009 zou dienen.

Russische torrentsite

De Nederlandse piraterijbestrijder komt ook voor in een via Wikileaks uitgelekt bericht van de Russische ambassade uit juli 2009. Die cable gaat over de rechtszaak tegen BitTorrent-site Interfilm.ru. Die site moest sluiten van de Russische rechtbank, waarna Brein voor de uitvoering zorgde met een eis bij hoster Leaseweb om de bewuste site af te sluiten. Kuik herinnert zich het geval, maar had naar eigen zeggen geen contact met de ambassade hierover.

De eigenaren van Interfilm.ru zijn er slechter afgekomen dan hun Nederlandse 'concullega's' van Mininova. Tegen de Russen is namelijk een strafzaak geopend. Daarbij kan er tegen hen zes jaar gevangenisstraf worden geëist en 500.000 roebel (12.000 euro) boete. De uitkomst van deze zaak is niet bekend.