Het tijdschrift PC Active is al enige tijd bezig met een kruistocht tegen Stichting de Thuiskopie. De redactie noemt de stichting 'de mensen die ervoor zorgen dat u driemaal teveel voor uw beschrijfbare media betaalt'.

Een privaatrechtelijke instantie (zoals Stichting de Thuiskopie) mag in beslag genomen goederen niet doorverkopen. Dergelijke goederen komen namelijk onder het beheer te staan van de Dienst Domeinen die onder het ministerie van Financiën valt.

Op de redactie van PC Active komen meerdere meldingen binnen over het doorverkopen van de blanco media door de stichting. "We namen de verhalen met een korreltje zout", zo schrijft de redacteur. "Zo'n totale minachtiging voor wettelijke regelingen verwachtten wij hooguit in een bananenrepubliek. We hebben de stichting leren kennen als een buitengewoon arrogante instantie, maar ze beschikt over slimme juristen die haar toch wel zullen behoeden voor al té opzichtige uitglijders?", vraagt hij zich retorisch af.

Duitsland

Stichting de Thuiskopie erkent de blanco media te hebben aangeboden. "Wij hebben onderzocht of er interesse bestond bij handelaren om deze partij, tegen marktconforme prijzen, op te kopen." Het tijdschrift heeft inmiddels Minister Donner gevraagd om opheldering rond de status van Stichting de Thuiskopie. De excellentie heeft volgens de wet tot begin september om te antwoorden."

In eerdere publicaties wordt de stichting ook al onder de loep genomen. Die artikelen gingen over het importeren van blanco media vanuit Duitsland, om zo de de thuiskopieheffing te ontduiken. Het tijdschrift onderzocht hoe groot het risico is om gepakt te worden. Tevens stelde het blad de beperkte opsporingsbevoegdheid van Stichting de Thuiskopie aan de kaak.