Dit staat in een brief die minister Donner van Justitie dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De oproep is het gevolg van aanbevelingen van het College van Toezicht Auteursrechten. Deze heeft onderzoek verricht naar de werkwijze van de stichting naar aanleiding van klachten. De stichting krijgt drie maanden de tijd om een plan van aanpak op te stellen.

De Stichting de Thuiskopie is door de minister aangewezen voor de inning en verdeling van de vergoeding voor het maken van thuiskopieën aan rechthebbenden. De stichting moet van Donner binnen zes maanden met 'een volledig, definitieve financiële verantwoording komen over het incassojaar 2004'. Als dat niet gebeurt trekt de minister de aanwijzing in.

De privaatrechtelijke instelling verdeelt niet zelf het geld over de rechthebbenden. Hiervoor heeft de stichting zogeheten verdeelorganisaties voor aangewezen. Volgens het College van Toezicht heeft de verdeling van thuiskopiegelden in de periode 1993-2001 onaanvaardbare vertragingen heeft opgelopen.

Daarnaast stelt het College dat de huidige bestuurssamenstelling ertoe leidt dat de verdeelorganisaties een te sterke invloed hebben op de gang van zaken. Sinds 2004 treedt er echter verbetering op van het uitkeren van de gelden, aldus het College. Het is daarom vooralnog onnodig om nu al de aanwijzing in te trekken. Wel moet de informatievoorziening verbeteren.