De handelaar verkocht de dragers op de Zwarte Markt te Beverwijk. Lucky Shop moet nu 20.000 euro betalen aan verschuldigde heffingen. Gedurende de bodemprocedure die Thuiskopie tegen de handelaar had lopen, kwam het tot een schikking. Lucky Shop moet de boete betalen en mag niet langer dergelijke dragers verkopen. Doet de handelaar dit wel, dan kost het Lucky Shop duizend euro per dag en honderd euro per drager.

Na recente controles door de stichting hebben twee andere handelaren een zogeheten onthoudingsverklaring getekend. Hierin beloven zij, op straffe van hoge boetes, geen illegale blanco dragers meer te verhandelen.

Iedereen is verplicht de thuiskopieheffing te betalen. Wanneer een handelaar de dragers uit het buitenland importeert, is deze verplicht de heffing na de invoering van de dragers te betalen.