Stichting de Thuiskopie voorziet geen problemen door het vonnis van het Europees Hof, ook al heeft de 'tegenpartij', de producenten van blanco schijfjes, een klinkende overwinning behaald.

Heffing legaal kopiëren omhoog

Het downloaden uit illegale bron kan niet worden gedoogd omdat het anders de verspreiding van deze illegale kopieën aanmoedigt en normale exploitatie frustreert, oordeelt het Hof. Maar dit betekent eveneens dat er dat er geen thuiskopieheffing geldt voor het illegale downloaden.

Dat impliceert dat de heffing fors naar beneden moet worden bijgesteld, maar dat ziet de stichting anders. "De uitspraak heeft geen gevolgen voor de opbrengsten uit de Thuiskopieregeling. De hoogte van de Thuiskopiebijdrage in Nederland is gebaseerd is op de thuiskopiebijdrage van de andere EU-landen, waar de kopieën uit illegale bron niet meegeteld worden. In deze landen was immers al een downloadverbod uit illegale bron van kracht."

Geen voorstander

Het is echter zeer de vraag of de politiek en de SONT, waar alle betrokken partijen onderhandelen over de heffing, deze lijn zal volgen. Een andere optie is om het hele thuiskopiestelsel af te schaffen, dan wordt ook kopiëren uit legale bron verboden. Daar is de stichting uiteraard geen voorstander van, omdat het dan kan opdoeken.

"Zonder deze regeling zou de Nederlandse regering op grond van Europese regelgeving verplicht zijn om een algeheel verbod op het maken van privékopieën door consumenten in te voeren. Dat wil niemand en is ook niet te handhaven", aldus Thuiskopie.

Hard lachen om stichting Thuiskopie

Dirk Visser, advocaat voor de schijfjesfabrikanten, moet hard lachen om het standpunt van stichting Thuiskopie. "Natuurlijk willen ze dat de heffing even hoog blijft. Maar dat is moeilijk houdbaar aangezien de heffing de afgelopen jaren juist vooral was gebaseerd op schade uit downloaden uit illegale bron. Daarmee heeft de stichting zelf de hoogte gerechtvaardigd!" Ten onrechte, blijkt nu, dus zullen de fabrikanten van blanco schijfjes die onterecht geïnde heffingen terugvorderen, voorspelt Visser.

Voor hem is duidelijk dat ook Den Haag aan de bak moet, Nederland is terecht teruggefloten, vindt hij. Een downloadverbod is onvermijdelijk, hoe impopulair dat standpunt in ons land ook moge zijn. "We moeten echt af van het onhoudbare idee dat downloaden een soort grondrecht zou zijn."

UPDATE: reactie van advocaat Dirk Visser toegevoegd