Twinning was een goed concept op het verkeerde moment. Dat is de strekking van de brief die staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin legt hij uit wat er mis is gegaan bij Twinning, de in 1998 door het ministerie opgezette broedplaats voor jonge ict-bedrijven.

Doel was 'een stimulerende omgeving' voor snelgroeiende ict-starters te creëren. "Op de vleugels van de ict-golf leek in 2000 het concept geheel aan de markt te kunnen worden overgedragen", zo schrijft Wijn. De kamer stemde destijds ook in met de verkoop van Twinning aan een marktpartij.

Zover is het nooit gekomen. De hele ict-markt stortte in en een lange zoektocht naar een nieuwe strategische partner is definitief op niets uitgelopen. "Nadat de afgelopen jaren geen marktpartijen te vinden waren die het Twinning-concept wilden overnemen of ondersteunen neemt de Raad van Commissarissen haar verantwoordelijkheid en concludeert zij dat het Twinning-model niet zelfstandig voortgezet kan worden", aldus Wijn.

Gevolg is dat de operaties van Twinning worden stopgezet. Voorwaarde voor het ministerie is hierbij wel dat de Raad van Commissarissen vanuit haar midden iemand benoemt die zal zorgen voor een ordentelijke beëindiging van de lopende activiteiten, waaronder het beheer van de resterende participatieportefeuille.