Bezorgde ouders, die bang zijn dat hun kinderen het slachtoffer worden van een dergelijk misdrijf, bombarderen de universiteit van Reading in Engeland met het verzoek hun kinderen te implanteren met een 'anti-kidnap-chip'. De lawine van verzoeken is op gang gekomen nadat Britse media maandag berichtten dat de bekende hoogleraar Kevin Warwick binnen een paar maanden een opsporingschip zal laten implanteren in de arm van de 11-jarige Danielle Duval. De stortvloed aan reacties heeft zelfs de hoogleraar in de cybernetica, die -om het mild uit te drukken- zeker niet wars van publiciteit is, volkomen verrast. De e-mailservers van de universiteit barsten bijna uit hun voegen. In allerijl heeft men extra telefonistes moeten laten aanrukken om aan de drukte het hoofd te bieden, zo vertelde Kevin Warwick woensdag in een Iers radioprogramma. Het zendertje dat binnenkort in de linkerarm van Danielle Duval wordt ingeplant, is een paar centimeter groot. Normaal gesproken is het zendertje in de 'slaapstand' om de batterijen te sparen en kan het worden geactiveerd via een gsm-signaal. Warwick zegt op het moment hierover besprekingen te voeren met een tweetal telefoonmaatschappijen.

Herkennen

Volgens professor Warwick zijn er nu horloges met een zelfde functionaliteit in de Verenigde Staten te koop, maar zijn die te gemakkelijk te herkennen en te verwijderen. Als er meer kinderen een chip geïmplanteerd krijgen zullen die op verschillende plaatsen worden aangebracht omdat anders de kans bestaat dat ontvoerders ledematen waarin ze een chip vermoeden, zullen amputeren. "Ieder lichaamsdeel met veel vlees komt in aanmerking en omdat de chip zo klein is, is de kans op ontdekking uiterst minimaal", aldus de hoogleraar.

Rond Kerstmis

De kinderbescherming is niet blij met alle commotie en vindt dat het zendertje schijnveiligheid biedt. Warwick: "De samenleving moet uitmaken of de procedure ethisch verantwoord is en of het de ouders, dan wel de politie of een rechter moet zijn die de bevoegdheid heeft de microchip te activeren." Als de publieke opinie in Groot-Brittannië welwillend tegenover het systeem staat, kan het rond Kerstmis operationeel zijn, denkt Warwick.