Dat concludeert dinsdag het Agentschap Telecom in het rapport '=88&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=ecffe8762a"]Veilige Veldsterkte 2005-2007'. Voor het onderzoek zijn de elektromagnetische velden van 211 antennes verspreid door Nederland gemeten.

Voor gsm- en umts-antennes gelden blootstellingslimieten tot respectievelijk 41 Volt per meter en 61 Volt per meter. De geteste antennes kwamen doorgaans niet hoger dan 2 Volt per meter. Eén keer kwam een antenne tot 5 en één keer tot 10 Volt per meter, aldus het agentschap.

Volgens de onderzoekers is er over de afgelopen twee jaar geen stijgende of dalende trend waar te nemen in de geconstateerde veldsterktes.

De plaatsing van nieuwe umts-antennes heeft al in diverse gemeenten tot discussie geleid omdat burgers zich zorgen maken over eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van de elektromagnetische straling die de antennes uistralen.