Dit blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse vakblad CIO onder bijna driehonderd it-managers. De helft van hen vindt dat het stressniveau van hun werknemers `hoog' of `erg hoog' is. Driekwart van de respondenten is dan ook bezorgd over de eventuele gevolgen van deze stress, zoals burn-outs en andere vormen van overspannenheid. De respondenten vrezen dat het er voorlopig ook niet beter op wordt. Bij bijna de helft van de ondervraagde bedrijven is er de afgelopen maanden flink bezuinigd, waarbij ook ontslagen op de it-afdeling zijn gevallen. Ook de werkdruk wordt door veel managers als problematisch ervaren. Dit omdat alles zijn weerslag heeft op het personeel. 54 Procent van de managers is dan ook bezorgd over het moraal van hun personeel. Om personeel toch positief te stemmen, worden werknemers op diverse manieren gestimuleerd. 62 Procent van de bedrijven heeft bijvoorbeeld flexibele werktijden ingesteld. 55 procent geeft it'ers een kans bij te leren.