De shooter Splinter zou oorspronkelijk door Electronic Arts worden uitgebracht, maar die haalde de game in februari van de releaselijst. De Australische ontwikkelaar Stromlo Entertainment werkte echter onverdroten door aan het spel. Verspilde moeite, zo blijkt nu. Splinter zou zich afspelen in een Amerikaans wapenlaboratorium, waar een mislukt miniaturisatie-experiment leidde tot de verkleining van een wetenschapper. Die hield op dat moment ook nog een gevaarlijk microwapen vast, zodat de opsporing van de professor letterlijk van levensbelang was. Natuurlijk mocht jij weer de kastanjes uit het vuur halen. Eveneens verkleind tot minuscule proporties voerde je missie je door een reusachtige en vooral gevaarlijke wereld. Toen Electronic Arts precies een half jaar geleden besloot om Splinter niet uit te brengen, was ontwikkelaar Stromlo Entertainment nog vol goede moed. De studio werkte gewoon door aan het spel, in de veronderstelling dat ze wel een nieuwe uitgever zouden kunnen strikken. De game naderde immers al de betafase en was in verschillende previews op enthousiaste wijze beschreven. Uiteindelijk is het Stromlo Entertainment dus toch niet gelukt. BigKid hoorde uit 'zeer betrouwbare bron' dat de ontwikkeling van de shooter is stopgezet en dat Stromlo bovendien de deuren definitief heeft gesloten. De Australische gamesite probeerde telefonisch in contact te komen met de studio, maar kreeg geen gehoor. Het feit dat ook de website van Stromlo inmiddels offline was, maakte de bron van BigKid alleen maar betrouwbaarder. De uiteindelijke bevestiging kwam even later van Stromlo's PR-manager Tony Schiff, die GA-Source liet weten dat de studio inderdaad niet meer bestaat. Hij voegde er wel aan toe dat de belangrijkste medewerkers hun contract gewoon uitdienen en een laatste poging ondernemen om alsnog een geïnteresseerde uitgever te vinden. Een andere mogelijkheid is dat de 'harde kern' onder een andere naam verder gaat met een nieuw project.