In ruil voor de knieval van Microsoft heeft de student, David Zamos, ook zijn rechtszaak tegen Microsoft opgegeven, zo meldt The Register. Verdere details van de schikking zijn niet bekendgemaakt, al vermoedt The Register dat Microsoft Zamos verontschuldigingen heeft moeten aanbieden.

Aanleiding voor al het juridisch getouwtrek was de aanschaf van Office en Windows XP. Zamos kocht de software via de University of Akron voor vijftig dollar (onderwijsinstellingen kunnen studenten en personeel doorgaans flinke kortingen geven op de software).

Na aanschaf besloot Zamos de software niet te gebruiken. "Daarom wilde ik de software terugbrengen, maar dat kon niet", schrijft Zamos. "De universiteit vertelde me dat Microsoft hun verbiedt om de software terug te nemen, zelfs als de software nooit is gebruikt of geopend."

Voor Zamos was dit reden om aan de bel te trekken bij Microsoft. Kon hij de software niet naar het softwarebedrijf sturen, vroeg hij per brief. Dat kan, antwoordde Microsoft. Maar wel binnen dertig dagen. Probleem: Microsoft verstuurde de brief pas na 34 dagen.

Daarop besloot Zamos de software via eBay te verkopen. De veiling leverde de student 203 dollar op. En een rechtszaak van Microsoft. Want volgens de softwarefabrikant is het niet toegestaan om software voor het onderwijs zomaar door te verkopen op de vrije markt.

Zamos besloot terug te slaan. Hij spande een rechtszaak aan tegen Microsoft. Zamos verweet het softwarebedrijf dat het bijna onmogelijk was om de software terug te brengen. Dit gevecht van David tegen Goliath trok natuurlijk de aandacht van de media: voor Microsoft reden om de zaak op te geven.