De studenten, die allemaal rechten studeren, hebben een OV-studentenkaart waarmee ze op bepaalde tijden vrij in het openbaar vervoer mogen reizen. Dat ze bij die reizen verplicht zijn om zich bij het systeem aan en af te melden of anders een boete riskeren, is volgens hen overbodig. Gegevensverwerker Trans Link Systems bewaart die gegevens vervolgens zeven jaar.

Handhavingsverzoek

Om het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tot actie te dwingen, heeft de groep een handhavingsverzoek ingediend. Waar een klacht met een reactie is af te doen, moet op deze brief (pdf) een officieel besluit volgen. Valt de beslissing tegen dan kunnen de studenten kosteloos in bezwaar. Mocht dat niet baten dan is een gang naar de rechter mogelijk, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

“We zijn van mening dat de regels voor de OV-chipkaart in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Langs deze weg willen we zorgen dat er nu echt wat mee gebeurt”, vertelt Jan-Jaap Oerlemans. Hij is een van de initiatiefnemers van de Clinic, een gespecialiseerde rechtswinkel op het gebied van technologie, media en communicatie. De studenten van de Clinic geven gratis juridisch advies aan particulieren en kleine, startende ondernemingen voor wie gespecialiseerde rechtsbijstand te kostbaar is. “Het CBP moet nu met de wet in de hand hierover gaan nadenken.”

Meer transparantie

Dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water. “Er wordt veel informatie erg lang opgeslagen, zonder dat duidelijk is wat er nu precies mee gebeurt”, vertelt Oerlemans tegen Webwereld. “Ik denk wel dat het nu tijd is dat er meteen ook meer transparantie komt.”

Toch is het doel vooral om ervoor te zorgen dat alleen die informatie wordt bewaard, die echt noodzakelijk is. Wat de juristen in spe betreft is de balans nu doorgeslagen naar massale opslag zonder dat er een goede grondslag voor is. Iedereen kan een handhavingsverzoek doen en door nu als groep te opereren geven de studenten meteen het signaal af dat er meer mensen zijn die zich ergeren aan de gang van zaken.

Geen grapje

Oerlemans is geïrriteerd door de hele gang van zaken rond de OV-chipkaart en hoe er met privacy omgesprongen wordt. “Dit is geen geen grapje. We pakken dit alleen juridisch aan en dat is volgens ons de juiste manier om resultaat te bereiken. Als er een afwijzing komt gaan we serieus kijken wat er staat. Maar als we er geen genoegen mee nemen gaan we in bezwaar. Het is ons ernst.”

Toch is de hoop dat procederen niet nodig is en dat het CBP zelf in actie komt. “Het CBP heeft de laatste jaren gezegd dat ze vooral handhavend gaan optreden. Dit is een uitstekend dossier om dat te doen.”

Verdere verzoeken onduidelijk

In het verleden werd al eerder geprobeerd om het CBP te dwingen in te grijpen bij de OV-Chipvariant van de kortingskaart van de NS. Het verzoek en daarop volgende bezwaar van Trouw-journalist Vincent Dekker werden toen afgewezen. Recentelijk werd duidelijk dat de gegevensverwerking van de OV-chipkaart anders kan en volgens de wet dan ook anders moet.

In een reactie meldt het CBP het verzoek te hebben ontvangen, maar geeft geen antwoord op de vraag of er meer verzoeken zijn. Ook gegevensverwerker Trans Link Systems reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Update 13:50 - Reactie CBP toegevoegd