Dit blijkt uit een onderzoek dat is verricht door de University of California at Los Angeles ( UCLA onder ruim 2000 Amerikaanse internetgebruikers. Gevraagd naar hun mate van tevredenheid over het verschijnsel internet geven zij een gemiddeld cijfer van een 4 op een schaal van 5. Weinigen maken zich zorgen over de veelgehoorde klacht dat internet de normale sociale contacten zou ondermijnen. Bijna de helft van de ondervraagden surft wel eens met een huisgenoot rond. Bijna negentig procent van de mensen met een internetaansluiting thuis zegt evenveel tijd te besteden aan eenzame surftochten als aan een gezamenlijke activiteit zonder computer. Toch stelt een kwart van de ondervraagden dat men zich wel eens genegeerd voelt door internettende huisgenoten. Bijna iedereen vindt dat kinderen precies vaak genoeg gebruik maken van internet. Inmiddels heeft tweederde van de Amerikanen de beschikking over internettoegang. Daarvan maakt 54 procent gebruik van e-mail, terwijl iets meer dan de helft wel eens iets koopt via het net. De onderzoekers waren tot slot benieuwd naar het gebruik van internet per bevolkingsgroep. Dit leverde weinig verrassende inzichten op: nog steeds maken hoger opgeleiden en mensen met hoge inkomens relatief veel gebruik van internet.