Studenten aan de Nijmeegse faculteit Sociale Wetenschappen staan vanaf deze week te boek als dieven, speeldozen en viespeuken. Geen enkele krant heeft het bericht laten liggen dat de openbare computerruimte van de faculteit `s avonds op slot gaat omdat de studenten de PC's gebruiken voor van alles - behalve studeren. Systeembeheerders van de katholieke faculteit zeggen dat studenten, maar ook niet-studerenden, een rommeltje van de computers maken. Harde schijven worden gevuld met seksplaatjes en spelletjes. Programma's worden niet afgesloten en studenten rommelen met de configuraties. Verder worden er kabels en muizen `geleend'. De Computer Ondersteuningsgroep moest zoveel herstelwerk verrichten dat het reguliere onderwijs in de knel komt. De Nijmeegse systeembeheerders zinnen nu op maatregelen om misbruik van de computers tegen te gaan. Ze hopen op `zelfregulering'. Er ligt al een voorstel om studenten te verplichten hun collegekaart aan hun PC te bevestigen, zodat anderen kunnen zien waarmee ze bezig zijn. De katholieke partners van de Nijmegenaren aan de Universiteit Brabant zitten ook niet stil. Die maken massaal gebruik van e-mail, zo blijkt uit een onderzoek van het blad Univers. Bijna de helft doet gemiddeld één keer per week een elektronische boodschap de deur uit. Eén op de vijf doet dat één keer per dag. Toch is het doel niet bereikt waarvoor e-mail vijf jaar geleden in Tilburg werd ingevoerd: betere communicatie tussen studenten en docenten. Studenten gebruiken de digitale boodschappendienst vooral voor contact met vrienden en bekenden. De docent kan hooguit rekenen op één berichtje per maand. Acht procent van de studenten maakt nooit gebruik van elektronische post. Deze kleine meerderheid zal binnenkort toch aan de e-mail gaan: de stichting SURF stelt bijna één miljoen gulden beschikbaar voor de grootschalige invoeringen van `studentenmail'. Op den duur moeten bijna honderdduizend studenten en universitaire medewerkers elkaar via de digitale snelweg kunnen bereiken. SURF is de beheerder van de universitaire computernetwerk in Nederland.