McNealy en Bill Vass, Suns chief operations officer, zijn betrokken bij gesprekken met de regering-Obama over een plan rond open source. Dat heeft geleid tot een discussie over het eventueel aanstellen van een federale chief information officer.

"Alle grote bedrijven hebben een CIO, maar de federale overheid niet", aldus McNealy. De nieuwe regering is wel van plan een nationale chief technology officer aan te wijzen. Volgens McNealy is dat niet genoeg, schrijft Computerworld.

Anti-kapitalistisch

De Sun-directeur denkt dat veel ambtenaren open source nog niet begrijpen of er tegen zijn op basis van ideologische redenen. Volgens McNealy vertelde een hoge ambtenaar in een open-source project waarbij Sun samenwerkte met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid dat hij open-source zag als iets 'anti-kapitalistisch'.

De Sun-baas denkt dat veel hoge ambtenaren dezelfde mening zijn toegedaan. McNealy vindt open-source juist beter passen bij een markteconomie dan gesloten systemen.

Britse overheid

De regering-Obama werkt aan een landelijk technologiebeleid en moet nog meerdere hoge ambtenaren op dit gebied aanstellen. Vorige week kwam de CIO van de Britse overheid met een nieuw beleid rond open source. Een onderdeel daarvan is dat overheidsorganen meer tempo moeten maken met de invoering van openbronprogramma's.

Inlichtingendiensten

Amerikaanse inlichtingendiensten omarmen open source software wel steeds meer,  omdat zij menen dat het in het ontwikkelproces veiliger is, stelt Vass. Desalniettemin gebruiken andere overheidsinstanties beveiligingskwesties juist als argument om niet voor opensource te kiezen.